۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

سوالات و نکات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ویژه درگاه ملی خدمات الکترونیک

اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مودیان کدامند؟
کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‏های مستقیم مصوب1366/02/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟
مطابق اصلاحیه قانون تسهیل تکالیف مودیان، از تاریخ 1402/10/01 کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.
چه اشخاصی از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند و طریقه محاسبه‌ی مالیات این دسته از مودیان چگونه است؟

به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مودیانی (اشخاص حقیقی) که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (??) قانون مالیاتهای مستقیم باشد; را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.

نصاب مذکور در سال‌های 1402(150 برابر) و سال 1403(100برابر) و در سال 1404(50 برابر) معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.

طریقه‌ی محاسبه مالیات و عوارض این دسته از مودیان، مطابق آیین‌نامه اجرائی خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند:اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند ط تبصره (6) قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء(4) بند ب ماده(26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.

ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان فراخوان نشده مالیات بر ارزش افزوده که مبادرت به فروش کالا/خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌نماید; چگونه است؟

مودیان فوق الذکر، وفق ماده(4) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند; مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی‌باشند. دریافت‌کنندگان مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده واین جریمه قابل بخشودگی نمی‌باشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از فعالان اقتصادی مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور نمی‌شود. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا‌/‌خدمات مندرج در سامانهstuffid.tax.gov.irبا امکان تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده به نرخ صفر استفاده نمایند.

نکته: چنانچه مودیان مذکور علی رغم عدم فراخوان توسط سازمان امور مالیاتی کشور (به استثنای مودیانی که در اجرای فراخوان مرحله سوم به صورت اختیاری ثبت نام نموده اند) به هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب نموده اند، می‌بایست جهت جلوگیری از تعلق جرائم مزبور نسبت به اصلاح مشمولیت اقدام نمایند.

بدین منظور مودیان می‌بایست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به اصلاح و ویرایش مشمولیت اقدام نمایند. (منوی فهرست پرونده های مالیاتی – پرونده‌های عملکرد و ارزش افزوده – جزئیات پرونده – بروزرسانی و تکمیل ثبت نام – ویرایش اطلاعات ثبت نام – تعیین مشمولیت ارزش افزوده)

نظر به اینکه مسئولیت انتخاب مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده مودیان در هنگام ثبت نام با مودی می باشد، لذا ضروری است به منظور جلوگیری از تعلق جرائم مربوط نسبت به احراز مشمولیت یا عدم مشمولیت خود مطابق فراخوان های سازمان امور مالیاتی کشور اطمینان حاصل نمایند.

مصادیق عدم الزام به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان کدامند؟

مصادیقی همانند: درآمد اجاره اموال غیر منقول – خرید و فروش سهام /‌اوراق بهادار، سود و زیان حاصل از تسعیر، سود سپرده های بانکی، سود سهام و اوراق بهادار، حق عضویت و کمک‌های بلاعوض.

شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟
شناسه‌ای است 22 کاراکتری،که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به‌ فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می‌شود. جزییات آن در سند “قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی “در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌،‌گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.
شماره منحصر به فرد مالیاتی مندرج در صورتحساب، معرف چیست؟

ساختار شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی 22 کاراکتر و به صورت ثابت می‌باشد. مولفه‏ های شماره مالیاتی، شامل شناسه یکتای حافظه مالیاتی (با طول ثابت 6 کاراکتر)، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی (به صورت Hex با طول ثابت 5 کاراکتر)،

سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی (به صورت Hex با طول ثابت 10 کاراکتر) و رقم کنترلی (تولید شده با الگوریتم Verhoeff).

جزییات آن در سند “قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به‌ فرد مالیاتی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

شناسه‌ای است 6 کاراکتری که به صورت منحصر به ‌فرد به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده می‌شود. شناسه مذکور از مولفه‌های تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی می‌باشد که پس از درخواست مودی در قسمت عضویت در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

جزییات آن در سند “قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی وشماره منحصر به فرد مالیاتی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟
 1. ورود به کارپوشه درسامانه مودیان;
 2. ورود به بخش عضویت;
 3. انتخاب گزینه درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی;
 4. تعیین نحوه ارسال صورتحساب;
 5. تعیین کلید عمومی (در صورت الزام);
 6. تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا;
 7. تخصیص ابزار پرداخت با شناسه یکتا (اختیاری);
 8. ثبت اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی (اختیاری);
 9. مشاهده اطلاعات ثبت شده و تایید آن.
تفاوت شناسه یکتای حافظه مالیاتی با شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟
شناسه یکتای حافظه مالیاتی جزئی از شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی است (6کاراکتراول) و به واسطه آن‌ برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز می‌شود که صورتحساب توسط کدام مودی و در چه مکانی صادر شده است.
حافظه مالیاتی چگونه باید تهیه شود؟
مودی می‌بایست یک پایانه فروشگاهی‌-‌حافظه مالیاتی نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری مطابق با سند “ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی” که درسایت ‌intamedia.ir‌ بارگذاری گردیده‌، تهیه نماید. شناسه یکتای حافظه مالیاتی از بخش عضویت درکارپوشه قابل دریافت است.
انواع صورتحساب الکترونیکی چیست؟

حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، سه نوع صورتحساب پیش‌بینی شده است‌که عبارتند از:

صورتحساب الکترونیکی نوع اول، صورتحسابی است با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا‌/خدمت فروش رفته.

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده، اطلاعات کامل کالا‌/خدمت و ثبت اطلاعات خریدار اختیاری است.

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم، رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

تفاوت بین صورتحساب الکترونیکی نوع اول با نوع دوم چیست؟
تفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در درج اطلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصادی با یکدیگر (B2B) جهت بهره‌مندی خریدار از اعتبار مالیاتی، نیاز به ثبت اطلاعات کامل خریدار می‌باشد و صورتحساب الکترونیکی باید از نوع اول صادر شود. درصورتحساب الکترونیکی نوع دوم (فروش به مصرف کننده نهایی) درج اطلاعات خریدار در صورتحساب الکترونیکی ضروری نمی‌باشد.
درصورتی که خریدار فعال اقتصادی باشد; لیکن فروشنده، صورتحساب الکترونیکی نوع دوم صادر نماید، تکلیف اعتبار مالیاتی خریدار چیست؟
خریدار جهت بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی، می‌بایست از فروشنده درخواست نماید; ضمن ابطال صورتحساب صادره الکترونیکی نوع دوم، نسبت به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول در سامانه مودیان اقدام نماید.
چند نوع الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول وجود دارد؟

تاکنون هفت الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول درنظر گرفته شده است که شامل: 1-فروش 2-فروش ارز 3-طلا، جواهر و پلاتین 4-قرارداد پیمانکاری 5-قبوض خدماتی 6-بلیط هواپیما 7- صادرات ‌می‌باشد.

جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی”‌ در ‌درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

هرگونه تغییر در الگوها، در سند فوق‏الذکر درج خواهد شد، لذا ضروری است از آخرین نسخه سند برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان استفاده شود.

بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج ازکشور، چه نوع صورتحساب الکترونیکی صادر می‌گردد؟
مودیان بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج از کشور، می‌بایست از صورتحساب الکترونیکی صادرات استفاده نمایند. لازم به ذکر است درج اطلاعات خریدار و شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی در این نوع صورتحساب،اختیاری می‌باشد.
آیا برای صدور صورتحساب الکترونیکی درج "شماره اقتصادی خریدار" الزامی است‌‌؟
اگر خریدار جزء صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باشد درج “شماره اقتصادی خریدار” در صورتحساب الکترونیکی الزامی است، لیکن در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی باشد، نیازی به درج “شماره اقتصادی خریدار” در صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد. بدیهی است انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی نیز متناسب با نوع خریدار به شرح فوق تعیین می‌گردد.
آیا ساز و کار اعطای شماره اقتصادی به اتباع غیرایرانی به عنوان خریدار وجود دارد؟
بله‌، امکان اعطای شماره اقتصادی به اتباع غیرایرانی وجود دارد. هر خریدار از جمله اتباع غیرایرانی در صورت تمایل، باید شماره اقتصادی خود را به فروشنده جهت ثبت در صورتحساب اعلام نماید.
آیا از الگوی فروش ارز برای فروش به صورت ارزی هم میتوان استفاده نمود؟
خیر. این الگو مختص مبادلات ارزی واحدهای صرافی و دارای مجوز مبادله ارز می‌باشد و برای فروش‌ها به صورت ارزی می‌بایست مطابق با قواعد سند” دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” از صورتحساب الکترونیکی نوع اول( الگوی اول‌) استفاده نمود.
در الگوی فروش ارز روش تسویه چگونه است؟
در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز، روش تسویه نقدی است.
آیا در الگوی فروش ارز الزامی به وارد کردن مشخصات خریدار است؟

در الگوی فروش ارز اگر نوع شخص خریدار حقیقی و یا اتباع فراگیر غیر ایرانی باشد، ثبت “شماره ملی و کد فراگیر اتباع غیر ایرانی” و در خصوص اتباع غیر ایرانی “شماره گذرنامه” و اشخاص حقوقی / مشارکت مدنی ثبت”شماره اقتصادی خریدار” در صورتحساب الکترونیکی الزامی است.

در چه صورتی رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود؟

مطابق قانون تسهیل تکالیف مودیان; تا پایان سال ???? رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می‌باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.

توجه: رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات آنها از حد نصاب تعیین شده بالاتر باشد. و همچنین اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.

لازم به ذکر است که اشخاص ذیل مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم هستند و رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی در حکم صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد:

 1.  عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (4) بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400
 2. فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.
در صورتی که شرکت برای کارمند خود بلیط هواپیما تهیه نماید، نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی چگونه است؟

با توجه به اختیاری بودن ثبت فیلد شماره اقتصادی خریدار، در صورت درخواست شرکت و بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی، می‌بایست شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب درج شود. لازم به ذکر است که شماره اقتصادی درج شده در صورتحساب الکترونیکی ( بلیط هواپیما ) الزاما کد ملی مسافر نیست.

جزییات بیشتر در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی”‌ در ‌درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

منظور از صورتحساب مرجع چیست؟

منظور از صورتحساب مرجع همان صورتحساب اصلی فروش با هر وضعیت (تایید/رد/عدم نیاز به واکنش) و یا هر صورتحساب اصلاحی/ برگشت از فروش(تایید شده/ عدم نیاز به واکنش) ­است.

منظور از صورتحساب ارجاعی چیست؟

منظور از صورتحساب ارجاعی، صورتحساب با موضوع اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی است.

قواعد مربوط به صدور صورتحساب اصلاحی چیست؟

چنانچه پس از صدور و ثبت صورتحساب فروش، نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و یا اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی می‌بایست صورتحساب جدید (اصلاحی)که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی(مرجع) بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مودیان ثبت نماید.

نکته 1: نوع و الگوی صورتحساب، اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و برای اصلاح آنها می‌بایست صورتحساب مرجع ابطال و صورتحساب جدید صادر گردد.

نکته 2: صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی با رعایت شروط مندرج در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” امکان‌پذیر است. بدیهی است، آخرین صورتحساب اصلاحی که وضعیت تایید آن مشخص شده باشد می‌بایست به عنوان صورتحساب مرجع در نظر گرفته شود.

نکته 3: اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورتحساب اصلاحی/برگشت از فروش، مرجع حتما باید در یکی از وضعیتهای (تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش) باشد.

لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند”صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir‌ بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم افزارهای مرتبط، قابل بهره‌برداری می باشد.

قواعد مربوط به صدور صورتحساب برگشت از فروش چیست؟

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی (اصلی/اصلاحی) بخشی از کالا/خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام می‌نماید. صادرکننده صورتحساب الکترونیکی می‌بایست صورتحساب برگشت از فروش که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع بوده و شامل اقلام کالا/خدمت فروخته شده منهای اقلام برگشتی است را در صورتحساب درج و در سامانه مودیان ثبت نماید;

نکته 1: اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار غیر قابل اصلاح می‌باشد.

نکته 2: تعداد/ مقدار کالا/خدمت می‌بایست نسبت به صورتحساب مرجع کاهش یافته باشد.

نکته 3: در صورتی که تمام اقلام کالا/خدمت برگشت داده شده باشد می‌بایست صورتحساب ابطالی صادر شود. جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

قواعد مربوط به صدور صورتحساب ابطالی چیست؟

چنانچه پس از صدور صورتحساب(اصلی، اصلاحی، برگشت از فروش) شرط/شروط زیر برقرار باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی می‌بایست صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مودیان ثبت نماید;

 • تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار.
 • بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع.
 • احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته.

جزییات بیشتر در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

درصورت کاهش یا افزایش تعداد/ مقدار، می بایست چه نوع صورتحسابی صادر گردد؟

در صورت افزایش، برای تعداد/مقدار افزایشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب جدید(اصلی)، میتوان صورتحساب( اصلاحی) نیزصادرنمود.( امکان افزودن شناسه کالا/خدمت جدید در صورتحساب اصلاحی وجود ندارد.)

در صورت کاهش، برای تعداد/مقدار کاهشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش، صورتحساب اصلاحی نیز میتوان صادر نمود. (تنها در صورت ثبت اشتباه تعداد/مقدار در صورتحساب اصلی از این قابلیت میتوان برای اصلاح استفاده نمود.)

جزییات بیشتر در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

در صورتحساب الکترونیکی ابطالی وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی (taxid)، شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع (irtaxid)، تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) (indatim)، شماره‌ اقتصادی فروشنده(TINS)

جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

در صورتحساب‌های الکترونیکی اصلاحی /برگشت از فروش وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است؟
شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع (irtaxid) به علاوه کلیه اقلام اطلاعاتی صورتحساب مرجع. جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.
در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش یا اصلاحی، امکان ابطال صورتحساب‏ الکترونیکی برگشتی یا اصلاحی وجود دارد؟

بله. صورتحساب الکترونیکی جدید مشمول قاعده صورتحساب الکترونیکی اصلی است و امکان اصلاح یا ابطال و صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش وجود دارد.

اگر صورتحسابی دو یا چند بار برگشت از فروش زده شود، با چه راهکاری اطلاعات و شماره صورتحساب مرجع در آن ثبت می‎شود؟

در شرایطی‌که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر‌ به فرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجعثبت نماید. اگر‌ برای این صورتحساب (‌برگشت از فروش) صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که از هرشماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می‌شود.

آیا امکان اصلاح صورتحساب الکترونیکی ابطالی وجود دارد؟
خیر، امکان اصلاح صورتحساب‌های الکترونیکی ابطالی وجود ندارد. جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.
آیا مهلت زمانی برای صدور و ثبت صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی در سامانه مودیان وجود دارد؟
مهلت زمانی برای صدور صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و یا ابطالی وجود ندارد، لیکن مودیان می‌بایست مطابق با قواعد این‌گونه صورتحساب‌ها در سند” دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” اقدام نمایند. لازم به ذکر است مطابق اطلاعیه شماره 22 سازمان، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت آن در سامانه مودیان تا اطلاع ثانوی 21 روز می‌باشد.
تکلیف صدور صورتحساب‎های اصلاحی، برگشت از فروش‌ و ابطالی در خصوص صورتحساب‌های مرجع که در سامانه مودیان صادر نشده‌اند چیست؟
درخصوص صورتحساب های مرجع (اصلی) که قبل از مشمولیت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی، خارج از سامانه مودیان، صادر شده اند، ثبت صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و یا ابطالی در سامانه مودیان موضوعیت ندارد.
آیا می‌توان به جای ابطال صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده، از خریدار درخواست نماییم صورتحساب الکترونیکی را رد نماید؟

خیر. چنانچه فروشنده پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، شرایط ابطال صورتحساب را داشته باشد، می‌بایست نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی اقدام نماید; در صورت عدم ابطال‌ صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده و رد آن توسط خریدار‌، صورتحساب رد شده به عنوان فروش برای فروشنده محاسبه می‌گردد.

شناسه کالا/خدمت چیست؟ از چه مرجعی باید دریافت گردد؟

شناسه کالا/‌خدمت یک شماره 13 رقمی است که به کالا/‌خدمت تخصیص داده می‌شود. به ازای هر ردیف در صورتحساب الکترونیکی صادره توسط مودیان، درج شناسه کالا/‌خدمت مرتبط الزامی است.

کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمت مکلف به دریافت شناسه مذکور از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.

کلیه شناسه‌های کالا/‌خدمت تخصیص داده شده از طریق نشانی stuffid.tax.gov.ir قابل دریافت است.

درصورتی که به هردلیل امکان اخذ شناسه کالا/خدمت برای مودیان فراهم نباشد، چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟

مبنای اخذ شناسه کالا/خدمت در درگاه stuffid.tax.gov.ir می‌باشد.

جزییات آن در فایل راهنمای “شناسه کالا و خدمات” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

مراحل دریافت شناسه کالا/خدمت، از وزارت صمت چیست؟

تولیدکنندگان/واردکنندگان کالا می‌بایست از طریق سامانه جامع تجارت به نشانیntsw.ir و همچنین ارائه‌دهندگان خدمت از طریق سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به نشانی portal.gs1-ir.org نسبت به اخذ شناسه کالا/خدمت اقدام نمایند.

متولیان امر در وزارت صمت می‌بایست شناسه‌‍های تولید شده را جهت بارگذاری در سامانه مدیریت شناسه کالا/خدمت به نشانی kalaid.tax.gov.ir به این مرکز ارسال نمایند.

پس از تعیین مشمولیت و تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شناسه­ها در سامانه شناسه کالا/خدمت به نشانی stuffid.tax.gov.ir بارگذاری می‌گردد. در انتها جهت بهره‌برداری مودیان به­منظور صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان می‌بایست ‌شناسه‌های موجود در بانک اطلاعاتی سامانه فوق‌الذکر به صورت روزانه در بانک اطلاعاتی سامانه مودیان درج گردد. شایان ذکر است، مودیان می­توانند تا زمان بارگذاری شناسه­های اختصاصی کالا/خدمت در سامانه stuffid.tax.gov.ir ، جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، از شناسه­های عمومی کالا/خدمت مرتبط در سامانه مذکور استفاده نمایند.

راهنمای دریافت شناسه کالا/خدمات جدید در درگاه سازمان امورمالیاتی کشور به نشانیwww.intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت آیین‏نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط بارگذاری گردیده است. همچنین جهت دریافت فهرست شناسه کالا/خدمات موجود به نشانی stuffid.tax.gov.ir که به صورت روزانه به روزرسانی می­شود، مراجعه نمایید.

آیا امکان استفاده از یک شناسه‌کالا/‌خدمت، در چند ردیف از صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

در خصوص شناسه کالا/خدمت عمومی، امکان استفاده از یک شناسه کالا/خدمت در چند ردیف از صورتحساب الکترونیکی وجود دارد; لیکن در خصوص استفاده از شناسه کالا/خدمت اختصاصی چنین امکانی وجود ندارد و در هرصورتحساب الکترونیکی در هر ردیف، صرفا از یک شناسه کالا/خدمت اختصاصی می‌توان استفاده نمود.

چرا با وجود اخذ شناسه کالا/خدمت اختصاصی از وزارت صمت، امکان رویت آن در سایت stuffid.tax.gov.ir وجود ندارد؟

بعد از اتمام فرآیند نرخ‌گذاری، مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسه کالا/خدمت اختصاصی دریافتی از وزارت صمت، در سامانه قابل رویت بوده و در سایت stuffid.tax.gov.ir بارگذاری خواهد شد.

آیا امکان استعلام و دریافت تناظر شناسه کالا/خدمت با شناسه GTIN وجود دارد؟

بله. نظر به اجباری بودن شناسه کالا/خدمات در صدور صورتحساب الکترونیکی، مودیان محترم مالیاتی در صورت تمایل به استفاده از شناسه‌های GTIN، امکاناستعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با شناسهGTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس

portal.gs1-ir.org/home/services، فراهم شده است.

در صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات از چه شناسه کالا/خدمت می‌بایست استفاده کرد؟
جهت صدور صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات می‎بایست از همان شناسه کالا/خدمت‌ موجود درسایت ir.stuffid. استفاده نمود. لیکن با عنایت به اینکه در الگوی صادرات، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با نرخ درج شده در سایت مذکور اعتبارسنجی نمی‌گردد; لذا ضروری است در صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، صفر ثبت گردد.
آیا می‌توان در صورتحساب الکترونیکی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به صفر (0) تغییر داد ؟

مطابق با سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی; فقط در دو صورت این امکان وجود دارد :

 1. در صورتی که مودی در سامانه ثبت نام my.tax.gov.ir مودی غیر مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شناخته شود;
 2. در الگوی صادرات

که در این صورت این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانهstuffid.tax.gov.irبا امکان تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صفر استفاده نمایند.

آیا امکان استفاده از واحدهای اندازه‌گیری متفاوت نسبت به یک شناسه کالا/ خدمت وجود دارد؟

بله. لازم به ذکر است که مطابق با سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” واحد اندازه‌گیری از فیلدهای اختیاری است و در صورت پر کردن این فیلد می‌بایست دقیقا منطبق با سند واحد‌های اندازه‌گیری کالا/ خدمت که در سایتintamadia.ir  بارگذاری گردیده باشد.

حد مجاز فروش برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی چگونه‏ است؟

مطابق قانون تسهیل تکالیف مودیان، حدمجاز فروش حداکثر پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم است.

ساز وکار افزایش حد مجاز فروش مودیان چگونه می باشد؟

حد مجاز فروش مودیان مالیاتی (به غیر از واحدهای جدید التاسیس یا فاقد پرونده مالیاتی) براساس فروش ابرازی دوره متناظر سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، محاسبه و در کارپوشه مودینمایش داده خواهد شد.غیر فعال شدن کارپوشه به واسطه عبور از حد مجاز ماده (6) قانون با عنایت به آیین نامه مربوطه تاثیری در دریافت صورتحساب‌های ارسالی ندارد ولی از این بابت اعتباری برای خریدار لحاظ نمی گردد.

طریقه محاسبه حد مجاز فروش به چه صورت است؟

پنج(5) برابر فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی بارگذاری شده و قابل نمایش می باشد. در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، پنج(5)برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می‌‏شود. برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهای فاقد سابقه مالیاتی و یا مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده، و این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات‏های مستقیم باشد; نیز 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون فوق الذکر محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می‌‏شود.

اعتبار مالیاتی به چه صورتحسابی تعلق می‌گیرد؟

درصورت فعال بودن کارپوشه مودی و دارا بودن شرایط لازم برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اگر فروشنده صورتحساب الکترونیکی نوع اول با الگوی مربوطه را صادر نماید و صورتحساب صادره مورد تایید طرف دوم معامله که مودی مالیاتی است باشد، آن صورتحساب حاوی اعتبار مالیاتی خواهد بود.

چند روش برای افزایش حد مجاز فروش توسط مودی وجود دارد؟

مودی از دو طریق می‌تواند حد مجاز فروش خود را افزایش دهد:

الف) افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل:

در صورتی که مودی تمام یا قسمتی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل را پرداخت نکرده یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننموده باشد; می‌تواند با پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش ‌‌افزوده مربوط به دوره مزبور از افزایش حد مجاز فروش مندرج در ماده(?) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان حداکثر تا مبلغ فروش ابرازی بهره مند شود.

در این صورت اداره امور مالیاتی می‌بایست مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط به معاونت فناوری‌های مالیاتی اعلام نماید تا نسبت به افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده (?) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام شود. در صورتی که پرونده دوره مشابه سال قبل مودی پیش از درخواست افزایش حد مجاز فروش مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده باشد و در اثر آن اعتبار مالیاتی قطعی شده کمتر از اعتبار مالیاتی ابرازی مودی باشد، مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده بدهی جهت افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده (?) قانون پس از کسر مابه ­التفاوت اعتبار مالیاتی قطعی شده و اعتبار مالیاتی ابرازی پرداخت نشده می­بایست به معاونت فناوری‌های مالیاتی اعلام شود.

ب) افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه یا ارائه تضمین:

در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارائه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی ملحوظ نظر قرار دادن نرخمالیات بر ارزش افزوده می باشد.

در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش می یابد.

در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ)، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی، به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نمایند.

سررسید تضامین موضوع این بند حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی می‌باشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده پرداخت یا ترتیب پرداخت ظرف مهلت مقرر، قانونی تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد.

در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هر یک از روشهای مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت اعلام به معاونت فناوری های مالیاتی می‌باشند.

شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات سیستمی پیش بینی شده، در این دستور العمل به صورت غیر دستی و برخط انجام خواهد شد.

در صورت فروش بیش از حد مجاز و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، تکلیف خریدار چیست؟

اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید ; واکنش خریدار می‌تواند دو حالت داشته باشد;

ü خریدار صورتحساب الکترونیکی صادره را “تایید” می‌نماید و یا “تایید سیستمی” می‌گردد;که حسب ماده(6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اعتباری برای خریدار لحاظ نخواهد شد.

ü خریدار صورتحساب الکترونیکی صادره را “رد” می‌نماید; صورتحساب الکترونیکی برای فروشنده نقدی تلقی شده و مالیات آن از فروشنده مطالبه می‌گردد و اعتباری هم برای خریدار لحاظ نمی‌گردد.

در این صورت فروشنده می‌بایست‌، پس از افزایش حد مجازفروش، نسبت به صدور صورتحساب اصلاحی و با رعایت مقررات حد مجاز ماده(6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نماید.

طریقه محاسبه حد مجاز فروش در خصوص صورتحساب الکترونیکی با روش تسویه نقدی/نسیه و یا نسیه چگونه است؟

درخصوص فروش‌های نقدی/‌نسیه و یا نسیه‌ی کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حد مجاز فروش صرفا برای مبالغ نسیه‌، در دوره‌هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد.

محاسبه حد مجاز فروش در خصوص صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات چگونه است؟

فروش کالاها و ارائه خدمات صادراتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی‌کند، در محاسبات حد مجاز فروش هم لحاظ نمی‌شود. در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی با الگوی صادرات، اگر این صورتحساب‌ها پس از اعتبار‌سنجی با اظهارنامه گمرکی مورد تایید سامانه نباشند(عدم مطابقت با اظهارنامه گمرک) به‌عنوان صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش در نظر گرفته شده و حدمجاز فروش آن اعمال خواهد شد.

چند روش برای ارسال صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی;

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد – با کلید مودی;

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد- با کلید شرکت معتمد;

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط مودی چگونه است؟

این روش، ویژه مودیانی است که ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به صورت مستقیم و توسط مودی صورت می‌پذیرد. در این روش مسئولیت ارسال با شخص مودی است.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید‏ مودی چگونه‏ است؟

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور‌ صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی می‌باشد.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید شرکت معتمد چگونه است؟

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت‌های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی چگونه است؟

در این روش، می‌بایست مودی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان توسط سامانه‌های دولتی را انتخاب نماید. در این صورت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‏ های دولتی امکان‏پذیر خواهد شد.

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی چگونه است؟

مطابق با قانون تسهیل تکالیف مودیان، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (??) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (?)قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند. ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه‏های جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مودی و مطابق با قواعد و اسناد مرتبط در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و امکان‌پذیر می‏باشد.

منظور از شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی چیست؟

اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره وآموزش‌های لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

انواع شرکت‌ها‌ی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی چیست؟

نوع اول: مجوز فعالیت‌های مرتبط با حوزه صدور، جمع‌آوری، نگهداری و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و نظارت بر عملکرد مودیان در ا‌ین حوزه می‌با‌شد. شرکت‌های دارنده این مجوز قادر به ارائه خدمات نامبرده به خود نیز می‌باشند;

نوع دوم: مجوز فعالیت‌های مرتبط با حوزه آموزش به مودیان مالیاتی و احراز تسلط آن‌ها به حقوق و تکالیف خود در ارتباط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی مرتبط با مودی می‌باشد;

نوع سوم: مجوز فعالیت‌های مرتبط با حوزه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی مانند مشاوره فنی و غیرمالیاتی، مشاوره مالیاتی، کمک به تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی، تهیه و نگهداری دفاتر و سایر موارد غیرحاکمیتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در این حوزه می‌باشد.

در صورت تمایل به استفاده از شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات و عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های مذکور تکلیف چیست؟
در صورت ‌‌عدم تمایل به ارسال مستقیم، شرایط لازم برای ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی صادره از طریق شرکت‌های معتمد فراهم شده است. عملکرد شرکت‎‌های معتمد تحت نظارت مرکز تنظیم مقررات می‌باشد و درصورت عدم همکاری شرکت‌های معتمد اقدامات لازم انجام می‌پذیرد.
نرخ تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی چگونه تعیین می‌گردد و نحوه پرداخت آن چگونه است؟
شورای اقتصاد نرخ تعرفه شرکتهای معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی را تعیین می‌نمایدکه مطابق با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون تسهیل; سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد درخصوصصدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به ‌طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و صددرصدآن تخصیص می‌یابد. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است.
فهرست شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و نوع خدمات آنها چیست؟

ردیف

نام شرکت معتمد

نوع شرکت معتمد

نوع خدمات

1

شرکت معتمد داده کاوی اول سام

اول

صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن

2

شرکت داده پردازی کیسان

اول

صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن

3

شرکت داده پردازی معتمد تیس

اول

صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن

4

شرکت معتمد اول هوشمند راهبر

اول

صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن

5

شرکت معتمد همراه فن آوا

اول

صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن

6

شرکت راهکارهای یکپارچه معتمد ایرانیان

اول

صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن

7

شرکت دیان همراه

دوم و سوم

آموزش مودیان مالیاتی – ارائه مشاوره‌های غیرمالیاتی

8

شرکت معتمد هوشمند تک سا

اول

صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن

9

شرکت معتمد پردازش هوشمند کسب وکار(تیران)

اول

صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن

10

شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر

اول

صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن

برای صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی چه اقداماتی باید انجام شود؟

ثبت نام در نظام مالیاتی به نشانی register.tax.gov.ir;

ثبت نام (اشخاص حقیقی فاقد ثبت نام) از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir;

اخذ گواهی الکترونیکی مناسب از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در سایت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به نشانی rca.gov.ir قابل مشاهده است.

دریافت‌ شناسه ‌یکتای ‌حافظه‌ مالیاتی:

ورود به کارپوشه اختصاصی از طریق نشانی tp.tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir;

انتخاب پرونده مالیاتی;

انتخاب بخش عضویت، تکمیل اطلاعات و دریافت‌ شناسه‌یکتای ‌حافظه‌ مالیاتی در کارپوشه.

استفاده از‌پایانه‌ فروشگاهی مطابق استانداردهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور;

صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی;

ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان.

سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی-حافظه مالیاتی و پیوست‌های آن در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

فرجه زمانی برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان چه قدر است؟
مطابق اطلاعیه شماره 22 سازمان، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت آن در سامانه مودیان تا اطلاع ثانوی 21 روز می‌باشد.
آیا امکان ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به صورت کلی و یکجا وجود دارد؟

بله‌.

 1.  ارسال صورتحساب‏های الکترونیکی بدون گواهی امضاء در قالب بسته ‏های حداکثر 100 تایی امکان‌پذیر است.
 2. ارسال صورتحساب‏های الکترونیکی با گواهی امضاء در قالب بسته‏ های حداکثر 1000 تایی امکان‌پذیر است.
قاعده محاسبه اقلام اعشاری صورتحساب الکترونیکی به چه صورت است؟

تمامی مقادیر ریالی به جز فیلد مبلغ واحد می‌بایست، با احتساب 0 رقم اعشار (روش قطع کردن) و نیز تمامی مقادیر ارزی با احتساب 4 رقم اعشار (روش قطع کردن) ; مطابق با سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی محاسبه و در صورتحساب درج گردد.

درخصوص واردات کالا، صدور صورتحساب الکترونیکی توسط چه‌کسی و چگونه انجام می‌شود؟
اطلاعات مربوط به واردات کالا، از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه مودیان ارسال و در کارپوشه بخش واردات مربوط به واردکننده درج می‌گردد.
طریقه اعتبا‌رسنجی (اطلاعات طرف دوم) در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم چگونه است؟

در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، اطلاعات خریدار از فیلدهای اختیاری می‌باشد; لذا الزامی به ثبت آن وجود ندارد; لیکن در صورت ثبت آن در سامانه مودیان می‌بایست قواعد فیلدها از لحاظ اعتبار داده‌ای و الگوریتمی مطابق با سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” رعایت گردد و در صورت نامعتبر بودن اعتبار داده‌ای، منجر به رد صورتحساب الکترونیکی می‌گردد.

مدت زمان اعتبار توکن ایجاد شده در پایانه فروشگاهی(ارسال صورتحساب بدون گواهی امضاء) چند ساعت است؟

4 ساعت از زمان دریافت توکن.

نحوه رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی به چه صورت است؟

تولید کلید متقارن و IV توسط پایانه فروشگاهی;

رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی با کلید متقارن و IV تولید شده;

رمزگذاری کلید متقارن مورد استفاده با کلید عمومی سازمان امور مالیاتی کشور.

جزییات آن در سند “دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌ های فروشگاهی وسامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

هرگونه تغییر در روش رمزگذاری، در سند فوق‏الذکر درج خواهد شد، لذا ضروری است از آخرین نسخه سند برای رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی استفاده شود.

نحوه دسترسی به کلید عمومی سازمان به چه صورت است؟

با فراخوانی متد GetServerInformation کلید عمومی و شناسه کلید عمومی سازمان در اختیار ارسال‌کننده صورتحساب الکترونیکی قرار می‌گیرد. جزییات آن در سند “دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان‌،گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

در صورت انتخاب صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد/‌سامانه‌های دولتی با کلید شرکت معتمد/سامانه‌های دولتی" ثبت کلید عمومی چگونه است؟

در فرآیند دریافت شناسه یکتا، در صورتی که مودی نوع ارسال صورتحساب الکترونیکی خود را “توسط شرکت معتمد/ سامانه‌های دولتی با کلید شرکت معتمد/سامانه‌های دولتی” انتخاب نماید، نیازی به ثبت کلید عمومی توسط مودی نیست.

دریافت پیام خطای «مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست » به چه معنی است و مقدار مبلغ پرداختی نقدی چگونه محاسبه می شود؟

به معنی این است که فیلد مبلغ پرداختی نقدی (فیلد cap) اشتباه محاسبه شده است. معمولا دلیل اصلی این ‌اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورتحساب می‌باشد.

insp: مبلغ نسیه

tvam: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

todam: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

tbill: مجموع صورتحساب

cap = tbill – todam – tvam – insp

دریافت پیام خطای « مقدار فیلد مبلغ نسیه از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست » به چه معنی است و مقدار مبلغ نسیه چگونه محاسبه می شود؟

به معنی این است که فیلد مبلغ نسیه (فیلد insp) اشتباه محاسبه شده است. معمولا دلیل اصلی این‌ اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورتحساب می‌باشد.

cap: مبلغ پرداختی نقدی

tvam: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

todam: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

tbill: مجموع صورتحساب

insp = tbill – todam – tvam – cap

دریافت پیام خطای «مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی منطبق با اطلاعات سامانه نمی‌باشد و صورتحساب معتبر نیست » به چه معنی است؟

به این معنی است که در تولید فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی (فیلد taxid) اشتباه صورت گرفته است. این فیلد شناسه ای 22 کاراکتری است که از 4 بخش شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی، سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی، و رقم کنترلی به ترتیب با طول ثابت 6، 5، 10 و 1 رقم تشکیل شده است. معمولا دلیل وقوع این پیام خطا عدم همخوانی تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی با فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (فیلد indatim)، و یا تکراری بودن سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی می‌باشد.

جزییات آن در اسناد “قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی” و “‌دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

دریافت پیام خطای «امضای صورتحساب الکترونیکی صحیح نمی‌باشد» به چه معنی است؟

این خطا در دوحالت زیر امکان دارد رخ دهد:

کلید خصوصی استفاده شده برای تولید امضای دیجیتال روی صورتحساب الکترونیکی، با کلید عمومی بارگذاری شده در کارپوشه، مطابقت نداشته باشد.

برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان، از الگوریتم‌ها و پارامترهای مناسب مطابق سند

“‎دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان” که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط، بارگذاری شده، استفاده نشده باشد.

ارقام (اول تا ششم) کد هشدار/خطا درلایه محتوا صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان نشانه چیست؟

پس از استعلام وضعیت صورتحساب الکترونیکی، بسته به نوع خطا‌/ هشدار، در هر یک از فیلدهای موجود در صورتحساب، عددی به عنوان کد خطا/هشدار بازگردانده می‌شود; که منجر به (‌تایید یا رد) صورتحساب

الکترونیکی می‌گردد. ساختار کدخطاها بدین صورت است :

 •  در صورتی که خطا باشد با (0) و در صورتی که هشدار باشد با (1) شروع می‌شود.
 • رقم دوم بیانگر (نوع خطا/هشدار) رخ داده شده می‌باشد.
 • دو رقم بعدی نشان‌دهنده‌ی (شماره‌ی فیلد) که با خطا‌/ هشدار مواجه شده می‌باشد.
 • دو رقم آخر برای (خطاهای‌ ساختار Json ) که بیانگر جزئیات خطای رخداده هستند.

جدول زیر نحوه تولید خطا و جزییات آن را بیان می‌کند:

نوع فیلد

رقم اول

رقم دوم

رقم سوم و

چهارم

رقم پنجم وششم

شرح خطا

اجباری/اختیاری/خارج از الگو/تعریف نشده/همه

0= خطا

1= هشدار

0= عدم اعتبار وجودی فیلد

1 = عدم اعتبار ساختار Json

2= عدم اعتبار قاعدهای فیلد

3‌ = عدم اعتبار تطبیقی فیلد

4=‌ پر شدن فیلد »خارج از الگو« یا پر شدن فیلد “تعریف نشده”

5‌=‌ اعتبارسنجی تکراری بودن فیلد

شماره فیلد

جزییات خطا

لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند “کد خطاهای سامانه مودیان” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

تعداد کد (هشدار/خطا) قابل مشاهده در سامانه مودیان در لایه انتقال صورتحساب الکترونیکی چه قدر است؟

در هنگام استعلام وضعیت صورتحساب الکترونیکی، خطاها و هشدارهای آن تا سقف (50 خطا و هشدار) نمایش داده می‌شود و اولویت با خطاها می‌باشد و در صورتی که تعداد خطاها و هشدارهای صورتحساب بیشتر از 50 مورد باشد; خطایی با کد 00000 و پیغام “تعداد پیام‌های خطا/هشدار بیشتر از 50 مورد است و امکان نمایش بیشتر از این تعداد وجود ندارد” در کنار 50 خطا/هشدار اول نمایش داده می‌شود.

لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند “کد خطاهای سامانه مودیان” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

پیام "مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست" به چه معنی است؟

این خطا زمانی صادر می‌شود که فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب فیلد (indatim)با مقدار‌ی نامعتبر پر شود. مثلا تاریخ یا زمان صدور صورتحساب خارج از مهلت مجاز ارسال صورتحساب بوده، یا از زمان سرور(زمان حال) جلوتر باشد.

پیام "فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه منطبق نیست" به چه معنی است؟

این خطا زمانی صادر می‌شود که در مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشتباه صورت گرفته باشد و با نرخ درج شده در سایت stuffid.ir منطبق نباشد.(به غیر از الگوی صادرات)

پیام "مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با اطلاعات سامانه منطبق نیست " به چه معنی است؟

این کد خطا ممکن است در یکی از موارد زیر صادر شود:

 •  شماره مالیاتی صورتحساب مرجع معتبر نباشد.
 • صورتحساب اصلی در سامانه مودیان ثبت نشده باشد. مثلا در وضعیتin-progress و یا خطا بوده و با همان شماره مالیاتی صورتحساب مرجع(صورتحساب ارجاعی) صادر نماید.
نقش کاربر فرعی در کارپوشه مودیان چیست؟

مودیان حقوقی(مدیرعامل/مدیر تصفیه) و مودیان حقیقی‌(انفرادی، نماینده اصلی پرونده‌های مشارکتی) می‌توانند افرادی را در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir با کد ملی خود ثبت نام نمایند و به عنوان کاربر فرعی برای ورود به کارپوشه مربوطه تعریف و برای آن‌ها سطح دسترسی تعیین نمایند. کاربر فرعی با ورود به کارپوشه می‌تواند لیست پرونده/پرونده‌های مالیاتی تخصیص داده شده به خود را مشاهده و با انتخاب هر پرونده وارد کارپوشه آن شده و بر اساس سطح دسترسی تعریف شده اقدامات لازم را انجام دهد. جزییات آن در سند “‌راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه های‌ فروشگاهی وسامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

صدورکدام نوع از صورتحساب‌های الکترونیکی در کارپوشه، نیاز به واکنش دارد؟
در صورتی که فروشنده از صورتحساب الکترونیکی نوع اول استفاده نماید و خریدار مصرف کننده نهایی نبوده و دارای کارپوشه فعال باشد، امکان تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی پس از درج صورتحساب به صورت خودکار درکارپوشه خریدار، حداکثر تا30 روز وجود دارد. درصورت عدم واکنش خریدار تا موعد مقرر، صورتحساب الکترونیکی به صورت سیستمی تایید می‌گردد.
آیا تایید صورتحساب الکترونیکی به صورت کلی و گروهی امکان‌پذیر است؟

بله. با انتخاب یک یا چند صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه، امکان تایید یا رد کلی و گروهی وجود دارد.

مودیان دارا‌ی پرونده که ثبت‌نام‏ الکترونیکی دارند‌، چگونه به کارپوشه خود وارد می‌شوند؟

ورود از طریق نشانی ‌tp.tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir;

وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور و انجام عملیات احراز هویت.

آیا امکان غیرفعالسازی پرونده مالیاتی درکارپوشه وجود دارد؟
امکان غیر فعالسازی پرونده مالیاتی برای مودیان، به صورت سیستمی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیmy.tax.gov.ir دربخش “پرونده‌های درآمد” و با انتخاب گزینه”جزییات”ایجاد گردیده است. لذا مودیان درصورت عدم ‌فعالیت می‌توانند از طریق آدرس مذکور غیرفعالسازی پرونده مربوطه را انجام دهند.
چند وضعیت برای صورتحساب‌ها در کارپوشه وجود داد؟

بطور کلی صورتحساب­های خرید دارای وضعیت های زیر می‌باشند:

– در انتظار واکنش: در صورتی که مودی به صورتحساب واکنش نشان نداده باشد و 30 روز از زمان درج صورتحساب در کارپوشه نگذشته باشد.

– تایید شده: در صورتی که مودی صورتحساب را تایید کرده باشد.

– رد شده: در صورتی که مودی صورتحساب را در فرجه زمانی قانونی رد کرده باشد.

– تایید سیستمی: در صورتی که مودی به صورتحساب واکنش نشان نداده باشد پس از گذشت 30 روز از زمان درج صورتحساب در کارپوشه، صورتحساب تایید سیستمی می­گردد.

– عدم نیاز به واکنش: صورتحساب‌هایی که برای مصرف کننده نهایی صادر می شود.(نوع2 و نوع3)

– عدم امکان واکنش: صورتحساب‌هایی که در زمان صدور، وضعیت کارپوشه خریدار آنها غیرمجاز(موقت یا دائم) باشد و 30 روز از تاریخ صدور آنها گذشته باشد.

– ابطال شده: در صورت صدور صورتحساب­ الکترونیکی ارجاعی، مرجع همان صورتحساب ابطال شده تلقی می‌گردد.

در چه صورت کارپوشه در وضعیت (غیر مجاز موقت) قرار می‌گیرد و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال می‌شود؟

با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مودی، پرونده مالیاتی مودی از مرحله نهایی و تایید شده (گام 4) خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات (گام 3) شده در نتیجه کارپوشه مودی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر مجاز موقت تغییر می‌نماید. همچنین تمامی شناسه یکتاهای حافظه مالیاتی غیرفعال و امکان دریافت و بارگذاری صورتحساب فروش در سامانه مودیان برای کارپوشه آن پرونده وجود نخواهد داشت.

فعالسازی مجدد کارپوشه و شناسه یکتای حافظه مالیاتی چگونه است؟

با تکمیل و تأییدنهایی اطلاعات ویرایش شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی، پرونده مالیاتی مربوطه در کارپوشه سامانه مودیان فعال شده و مودی می­تواند با ورود به کارپوشه مجددا شناسه یکتای حافظه مالیاتی درخواست و دریافت نماید. لازم به ذکر است با درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط مودی، شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال قبلی مجددا فعال خواهد شد.

با رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار، وضعیت صورتحساب فروشنده چگونه خواهد بود؟

با رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار، صورتحساب برای فروشنده باطل شده محسوب نمی‌شود و فروشنده می‌تواند در صورت نیاز با شماره مالیاتی صورتحساب مرجع (صورتحساب رد شده)‌، صورتحساب ارجاعی(صورتحساب اصلاحی / ابطالی و یا برگشت از فروش) صادر نماید.

دکمه نمایش ستون ها در بخش صورتحساب خرید /فروش به چه منظوری تعبیه شده است؟

جهت “سفارشی‌سازی” ستون‌های مورد نیاز در نمایش صورتحساب می‌باشد.

آیا امکان دریافت صورتحساب ها در قالب فایل اکسل وجود دارد ؟

بله، از طریق گزینه “دریافت صورتحساب­ها” امکان دریافت صورتحساب­ها در قالب فایل اکسل وجود دارد.

امکان دریافت صورتحساب ها در قالب فایل pdf و فرمت صورتحساب جهت دریافت و چاپ وجود دارد؟

بله، در جزئیات صورتحساب با کلیک بر روی آیکون PDF، صورتحساب الکترونیکی به صورت فایل PDF قابل دریافت و چاپ می­باشد.

چند روش برای جستجوی صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

با سه روش می‌توان صورتحساب الکترونیکی را جستجو کرد:

جستجوی عادی : اطلاعات صورتحساب‌های خرید بر اساس نقش مودی و یا الگوی صورتحساب قابل جستجو می­باشد.

جستجوی پیشرفته : با انتخاب نقش مودی و الگوی صورتحساب آیتم­های مختلفی از قبیل شماره مالیاتی، کد شعبه، شماره اقتصادی فروشنده وغیره جهت جستجو اطلاعات صورتحساب‌های خرید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

همچنین در هر جستجو امکان فیلتر کردن صورتحساب‌های خرید نیازمند اقدام، با انتخاب گزینه” فقط موارد نیازمند اقدام” نمایش داده می­شوند.

اقدام سریع: مودی می‌تواند با استفاده از شماره مالیاتی، صورتحساب مورد نظر خود را در بخش “مدیریت صورتحساب” جستجو نماید.

چگونه صورتحساب مرجع یک صورتحساب را مشاهده نماییم؟

در جزئیات صورتحساب با کلیک بر روی دکمه “صورتحساب مرجع” می­توان صورتحساب مرجع را مشاهده نمود.

چگونه صورتحساب ارجاعی یک صورتحساب را مشاهده نماییم؟

در صورت مشاهده جزئیات صورتحساب مرجع و انتخاب گزینه “صورتحساب ارجاعی” امکان مشاهده صورتحساب‌های ارجاعی برای آن صورتحساب مرجع وجود دارد.

آیا امکان انتقال صورتحساب الکترونیکی بین شعبات یک پرونده وجود دارد؟

بله. در” فهرست صورتحساب­ها” و یا در “جزئیات صورتحساب” با کلیک بر روی گزینه انتقال صورتحساب، شعبات پرونده نمایش داده می‌شود و با انتخاب شعبه مورد نظر صورتحساب به شعبه مورد نظر انتقال می­یابد.

آیا امکان انتقال صورتحساب‌های خرید به شعبه توسط خریدار وجود دارد؟

بله‌. در بخش “جزئیات صورتحساب” با انتخاب گزینه” انتقال”، امکان انتقال صورتحساب به شعبه دیگر مربوط به آن پرونده وجود دارد. پس از انتخاب گزینه انتقال‌، شعبات مربوط به آن پرونده در فرم “جهت انتخاب و انتقال‌”صورتحساب به آن شعبه نمایش داده می‌شود. مودی می‌تواند شعبه مورد نظر را انتخاب وتایید نماید تا صورتحساب به شعبه مورد نظر منتقل شود و با فیلتر شناسه شعبه امکان مشاهده و دریافت گزارش صورتحساب‌های شعبه تعیین شده امکان پذیر است.

گزینه" نمایش صورتحساب صحیح" در کارپوشه نمایانگر چیست ؟

با کلیک بر روی این گزینه، اطلاعات صحیح صورتحساب نمایش داده می­شود. محاسبات در سامانه مودیان بر اساس اطلاعات اصلاح شده محاسبه می‌گردد.

گزینه "عملیات حق العملکاری" درکارپوشه نمایانگر چیست؟

برای انتقال صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان برای آمر (خرید و یا فروش)، در بخش جزئیاتصورتحساب قسمت اقلام کالا، قلم کالاهای حق العمل‌کاری را انتخاب و بر روی گزینه »عملیات حق‌العمل‌کاری» کلیک می­کنیم، شماره قرارداد‌های حق العمل‌کاری ثبت و نمایش داده شده را انتخاب نموده و گزینه تائید را انتخاب می­نماییم. پس از پایان مراحل گفته شده یک صورتحساب مجازی برای آمر ایجاد و ارسال می­گردد و در اطلاعات صورتحساب نقش مودی از (عادی به حق العملکاری) تغییر می‌کند. لازم به ذکر است به منظور حق‌العملکاری خرید ضروری است که خریدار قبل از انجام عملیات حق العملکاری نسبت به تایید صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

گزینه "ثبت اطلاعیه پرداخت نسیه" در کارپوشه نمایانگر چیست؟

مودی(خریدار) برای ثبت پرداخت‌های انجام شده در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی نوع اول که روش تسویه آن( نسیه و یا نقد/نسیه) باشد، می‌تواند در جزئیات صورتحساب در قسمت جدول پرداخت بر روی گزینه “ثبت اطلاعیه پرداخت نسیه” کلیک نموده و اطلاعات پرداخت‌های انجام شده را ثبت نماید. پس از ثبت اطلاعات پرداخت توسط خریدار، اطلاعات پرداخت خرید برای فروشنده جهت اقدام لازم (تایید و یا رد) نمایش داده می‌شود. با تایید اطلاعات پرداخت توسط فروشنده وضعیت اطلاعات پرداخت نسیه توسط خریدار در جزئیات صورتحساب “تایید شده” نمایش داده می‌شود. همچنین در صورتیکه اطلاعیه پرداخت ثبت شده در وضعیت «در انتظار واکنش»، «رد» و یا «عدم امکان واکنش» باشد، خریدار می‌تواند نسبت به «ابطال» اطلاعیه پرداخت اقدام نماید.

گزینه "ثبت پرداخت جدید" در کارپوشه نمایانگر چیست؟

مودی(فروشنده) برای ثبت پرداخت‌های انجام شده در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی نوع اول که روش تسویه آن( نسیه و یا نقد/نسیه) باشد، می‌تواند در جزئیات صورتحساب در قسمت جدول پرداخت بر روی گزینه “ثبت پرداخت جدید” کلیک نموده و اطلاعات پرداخت‌های انجام شده را ثبت نماید. پس از ثبت پرداخت توسط فروشنده، اطلاعات پرداخت برای خریدار جهت اقدام لازم (تایید و یا رد) نمایش داده می‌شود.

همچنین در صورتیکه پرداخت ثبت شده در وضعیت «در انتظار واکنش»، «رد» و یا «عدم امکان واکنش» باشد، فروشنده می‌تواند نسبت به «ابطال» پرداخت اقدام نماید.

آیکون نارنجی در فهرست صورتحساب‌های خرید/فروش در ستون جزئیات بیانگر چه چیزی است ؟

بیانگر اقداماتی است که هر یک از طرفین معامله انجام می‌دهند و نیازمند واکنش طرف دوم صورتحساب می‌باشد. این اقدامات عبارتند از: ثبت پرداخت، ثبت اطلاعیه پرداخت و انتقال حق العملکاری.

در صورت تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی آیا اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ می‌گردد؟

بله. در صورت استفاده از صورتحساب الکترونیکی نوع اول با الگوی مربوطه و تایید صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه ظرف مهلت مقرر 30 روزه و یا تایید سیستمی، با رعایت سقف حدمجاز فروش فروشنده در هنگام صدور صورتحساب و نسبت به میزان مبلغ پرداختی ثبت شده در کارپوشه، اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ می‌گردد.

آیا بعد از تایید سیستمی در کارپوشه، خریدار امکان رد صورتحساب را دارد؟

خیر. در صورت ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان و در صورت عدم واکنش در مهلت مقرر 30 روزه‌، صورتحساب تایید سیستمی شده و در این صورت امکان رد صورتحساب توسط خریدار وجود ندارد. لیکن خریدار می‌تواند در صورت نیاز از فروشنده درخواست نماید تا نسبت به اصلاح/ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

چرا پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، صورتحساب درکارپوشه فروشنده و خریدار قابل رویت نیست؟ دلیل عدم بارگذاری صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان چیست؟

گرفتن کد مرجع یا به طور دقیق reference number دلیل بر صحیح بودن صورتحساب الکترونیکی و درج آن در کارپوشه برای فروشنده و خریدار نیست. مودی پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه

مودیان می‌بایست reference number و یا uid صورتحساب الکترونیکی ارسالی را استعلام بگیرد. پاسخ استعلام می‌تواند دارای سه وضعیت (success/failed) ویا ( in-progress) باشد.

 • Success به معنای درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه است.
 • in-progress به معنای اینکه صورتحساب الکترونیکی در صف پردازش و اعتبار‌سنجی و ذخیره‌سازی بوده و به زودی پردازش خواهد شد.
 • صورتحساب دارای وضعیت failed یعنی قواعد مربوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی را رعایت نکرده است. در صورت failed شدن صورتحساب در فیلد data پاسخ استعلام، شرح خطاها بازگردانده می‌شود. در این صورت مودی می‌بایست پس از رفع خطاهای موجود، مجددا نسبت به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان اقدام نماید.
راه‌حل برخورد با صورتحساب الکترونیکی تکراری در کارپوشه چیست؟

برخی از صورتحساب‌هایی که برای ثبت به سامانه مودیان ارسال شده، به دلایل مختلف در وضعیت in-progress قرار می‌گیرد و مودیان/شرکت‌معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در این وضعیت مجددا نسبت به ثبت صورتحساب الکترونیکی مذکور با شماره منحصر به فرد مالیاتی جدید در سامانه مودیان اقدام می‌نمایند. با عنایت به اینکه شماره منحصر به فرد مالیاتی درج شده در این صورتحساب‌ها متفاوت می‌باشد; لذا از نظر سامانه مودیان صورتحساب جدید بوده و در کارپوشه درج می‌گردد. در صورت بروز چنین حالتی صادر‌کننده صورتحساب می‌بایست جهت حذف صورتحساب‌های تکراری، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی اقدام نماید.

آیا امکان مشاهده‌ی خطای عبور از حد مجاز فروش(‌فروشنده) درکارپوشه خریدارانی که جزء فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده نیستند، وجود دارد؟

خیر.خطای عدول از حد مجاز فروش ( ماده 6) برای خریدارانی است که بابت تایید صورتحساب الکترونیکی و پرداخت مالیات برارزش افزوده اعتبار دریافت می‌کنند; لذا خریدارانی که جزء فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نیستند و از این بابت اعتباری هم دریافت نمی‌کنند; این خطا در کارپوشه مودیان نمایش داده نمی‌شود .

مودیانی که کلیه تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند، آیا الزامی به ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 دارند؟

وفق مقررات ماده (7) قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169)قانون مالیات‌های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

تکلیف پیش‌پرداخت‌های خریدکالا در صدور صورتحساب الکترونیکی چیست؟

در صورتحساب الکترونیکی نوع اول، مبالغ پیش‌پرداخت به عنوان مبلغ نقدی در صورتحساب الکترونیکی ثبت می‌شود.

آیا در مورد فروش‌های کالا/‌خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد؟

بله. می‌بایست برای هرگونه فروش کالا و یا ارائه خدمت، اعم از مشمول یا معاف، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان صورت گیرد.

اگر پایانه فروشگاهی مودی به هر دلیلی با مشکل مواجه شود و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود نداشته باشد، چه روش جایگزینی وجود دارد؟

مودی می‌بایست مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری‌که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید، حسب مورد به سازمان مذکور یا شرکت‌های معتمد‌ ارائه‌کننده خدماتمالیاتی اعلام نموده و تا زمان امکان‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق دستورالعمل موضوع ماده (12‌)‌‌‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ثبت و ارسال صورتحساب‌های صادره به سازمان اقدام نماید.

در صورت عبور فروش مودی از نصاب مقرر ماده 14 مکرر قانون، تکلیف چیست؟

در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده (14) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره (1)آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم حسب مورد می‌باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد; از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم می‌باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب‌های مندرج در تبصره (1) ماده(14) مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب‌ مربوط به آن سال انجام خواهد شد.عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.

در صورت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده و رد آن توسط خریدار‌، آثار مالیاتی مترتب بر این‌گونه صورتحسابها چگونه است؟

در صورتی که فروشنده صورتحساب الکترونیکی را در‌ بازه زمانی قانونی و مطابق قواعد صدور صورتحساب الکترونیکی صادر نماید، لیکن خریدار صورتحساب الکترونیکی را رد نماید، مادامی که فروشنده نسبت به ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام ننماید، از لحاظ سیستمی به عنوان فروش تلقی می‌شود. لازم به ذکر است که از این بابت فروشنده مشمول جرایم عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی نمی‌گردد و همچنین به خریدار هم اعتباری تعلق نخواهد گرفت.

نحوه اجرای دستورالعمل استرداد درسامانه مودیان به چه شکل است؟

مودی از طریق مراجعه به سامانه مودیان در بخش کارپوشه، درخواست استرداد خود را ثبت می‌نماید.

آثار مالیاتی مترتب بر صورتحساب‌هایی که در دوره های بعدی اصلاح می‌شوند، چگونه است ؟

درصورت (اصلاح، ابطال/برگشت از فروش) صورتحساب الکترونیکی در دوره‌های آتی، آثار مالیاتی آن در دوره‌ صدور صورتحساب ارجاعی لحاظ می‌گردد.

قانون تسهیل تکالیف مودیان، چه مزایایی برای مودیان فراهم کرده است؟
 1.  معاف کردن مودیان از صدور صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان; در صورتی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب تعیین شده در ماده 14 مکرر قانون باشد.
 2. قابل قبول بودن صورتحساب‌هایی که تا پایان سال 1??? در سامانه مودیان صادر نشده است به استثناء مشمولین ماده14 مکرر قانون.
 3. امکان بخشودگی تا صد درصد(100) جرائم موضوع ماده(22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان سال 1403
 4. ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی توسط سازمان
 5. افزایش حد مجاز ماده(6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سه برابر به پنج برابر
تکلیف خرید از مودیانی که مطابق قانون تسهیل الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند چیست؟

در صورت خرید سایر مودیان از مودیانی که مطابق قانون تسهیل، از صدور صورتحساب الکترونیکی معافهستند; خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهائی که از مودیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (?8این قانون نمی‌شوند.

در خصوص جرایم موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، چنانچه عدم انجام تکالیف خارج از اختیار مودی باشد تکلیف چیست؟

چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

نحوه‌ی صدور صورتحساب الکترونیکی داخل در زنجیره تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی و مشتقات نفتی چگونه است؟

با توجه به تصویب و ابلاغ ” قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان” بر اساس تبصره (3) ماده(6) قانون موصوف، کلیه دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده(29) قانون “برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” و ماده (5) قانون “مدیریت خدمات کشوری” و سازمان‏های وابسته به آن‏ها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده‏ فروشی از طریق سامانه ‏های دولتی از قبیل “سامانه جامع تجارت ایران” و “سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی(ثامن)” موضوع قانون “مبارزه با قاچاق کالا و ارز” می‏باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‏کند، به سامانه مودیان منتقل کنند و در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده‌(7) قانون مالیات بر ارزش‏ افزوده در سال 1403 به چه میزان است؟

به ‌موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از 9% به 10%) افزایش یافته است. بنابراین مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می‌باشند) مکلف‌اند از ابتدای سال 1403 و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش‌افزوده کالا و خدمات مشمول را به نرخ ده (10) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند‌. لازم به ذکر است که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده شناسه کالا/خدمات اعمال و در سایت stuffid.tax.gov.ir. بارگذاری گردیده است.

نکته: نرخ مالیات بر ارزش افزوده متناسب با تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است و برای سال 1402(9درصد) و برای سال1403(10 درصد) می‌باشد.

در صورتی که صورتحساب الکترونیکی اصلی (مرجع) در سال1402 با نرخ 9 درصد صادر و به سامانه مودیان ارسال‌شده باشد; نرخ مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‌های ارجاعی اینگونه صورتحساب‌ها که در سال 1403 صادر می‌گردند، چند درصد است؟

ملاک برای تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی اصلی(مرجع) است و در خصوص صورتحساب های ارجاعی صادره در دوره‌های بعد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده متناسب با تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی(مرجع) لحاظ می‌گردد. برای مثال چنانچه صورتحساب اصلی(مرجع) در سال 1402 با نرخ(9درصد) صادر گردیده و صورتحساب ارجاعی در سال 1403 باشد; نرخ مالیات بر ارزش افزوده (9 درصد) محاسبه می‌گردد.

تاریخ تعلق مالیات واردات کالا از گمرک در سامانه مودیان چگونه تعیین می‌شود؟

مطابق تبصره 2 ماده(5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند. مبنای تعلق دوره‌ی مالیات بر ارزش افزوده مودیان، تاریخ پرداخت مالیات و عوارض اعلام شده توسط گمرک در دوره‌ی مربوطه می‌باشد.

اسناد مربوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی و نحوه اتصال به سامانه مودیان از چه طریق قابل دسترس است؟
تمامی اسناد در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir‌ بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم افزارهای مرتبط، قابل بهره‌برداری می‌باشد. مودیان محترم مالیاتی پس از مطالعه اسناد مربوطه در صورت ابهام می‌توانند‌، با شماره 1526 تماس حاصل نمایند.
تکلیف صورتحساب‌های الکترونیکی که در سامانه مودیان ثبت نشده است چیست؟

در اجرای ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه “تا پایان سال 1403 صورتحساب هایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد.”

لیکن با توجه به اینکه تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی با فروشنده می‌باشد; در این خصوص مطابق قانون فروشنده مشمول جرائم تعیین شده می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال 1403 با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند.

آیا اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پیش فرض توسط سازمان تهیه می‌شود؟

بله. سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس صورتحساب‌های صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی مربوطه اقدام و اظهارنامه مزبور را از طریق کارپوشه در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داد.

تکلیف مودی در خصوص اظهارنامه پیش فرض تهیه شده توسط سازمان چیست؟

مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش هایی که صورتحساب‌های آن‌ها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

مهلت زمانی مودی برای ویرایش، تکمیل و استرداد اظهارنامه پیش‌فرض چه قدر است؟

نکته حایزاهمیت این است که مودیان می‌بایست نسبت به ثبت و ارسال تمامی صورتحساب‌های الکترونیکی خود در سامانه مودیان اقدام نمایند و در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی خرید نیز واکنش نشان دهند. سپس این اطلاعات به صورت سیستمی به اظهارنامه مودی منتقل می‌شود. مطابق ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان، یک ماه پس از پایان هر دوره مودیان فرصت دارند تا با ثبت خریدها و فروش­هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه تهیه شده توسط سازمان را تکمیل و ازطریق سامانه مودیان به سازمان مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند.

کدام یک از مودیان ملزم به تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پیش فرض از طرف سازمان هستند؟

اظهارنامه پیش ‌فرض برای کلیه مودیان فراخوان شده مالیات ارزش افزوده خواهد بود. لذا اگر فردی مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده است; اما نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی کشور اقدامی نکرده است، می‌بایست ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.

آیا اشخاصی که مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نشدند; اما براساس قانون ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، تکلیفی بابت تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات برارزش افزوده دارند؟

اشخاصی که مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نشدهاند; الزامی به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ماده(3) قانون تسهیل تکالیف مودیان ندارند.

مودیان جهت تکمیل اظهارنامه مالیات برارزش افزوده می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند ؟

کلیه اشخاص فراخوان مالیات بر ارزش افزوده، چه ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند و چه نباشند، مکلف هستند تا پایان فروردین ماه 1403، از طریق کارپوشه اختصاصی خودشان مراجعه کنند و اظهارنامه‌‌های خود را اصلاح، تکمیل و مسترد نمایند. سازمان امور مالیاتی برای همه مودیان کارپوشه تخصیص داده است. در صفحه اول کارپوشه هر مودی این امکان وجود دارد تا مودیان بتوانند وارد جداول اظهارنامه شوند.
لازم به ذکر است که مودیان پیش از تسلیم اظهارنامه حتما وارد کارپوشه خود شوند و مطمئن شوند که کلیه صورتحساب‌های فروش آنها در کارپوشه قرار گرفته است. از طرف دیگر، می‌بایست نسبت به تمام صورتحساب‌های فروشی که سایر مودیان صادر کردند و در قالب خرید برای آنها ثبت شده است، واکنش نشان دهند. به این ترتیب اطلاعات صورتحساب‌ها به صورت سیستمی در اظهارنامه درج می‌شود.

چرا فروشنده و خریدار می‌بایست نسبت به ثبت و یا تایید صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان تسریع نماید؟

برای فروشنده : در حال حاضر با توجه به مهلت 21 روزه صدور تا ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه دیرتر صورت گیرد; زمان برای تأیید و در نتیجه بهره‌گیری از اعتبار خریدار کمتر خواهد بود. لذا ترغیب فروشنده جهت تسریع در ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، امری ضروری است.

برای خریدار: تأیید صورتحساب‏های درج شده در کارپوشه خریدار، باعث می‌شود تا اعتبار این صورتحساب‌های الکترونیکی برای خریدار ‌با رعایت ماده(9) قانون پایانه‏های فروشگاهی وسامانه مودیان، مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نباشد. بدیهی است، صورتحساب‏های خارج از سامانه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مزایا و مواهب ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان چیست؟
 •  صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، با رعایت ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشند. بدیهی است صورتحساب‌های خارج از سامانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
 •  فروشنده پس از ثبت صورتحساب‏های فروش، با اطمینان بیشتری می‏تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحساب‏های الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است.
 •  با توجه به فرصت 21 روزه فوق‌الذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب می‌شود. در صورت عدم تأیید صورتحساب در مهلت مقرر، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه، از حد مجاز موضوع ماده(6) دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران درخصوص تایید سریع‌تر صورتحساب‌های فروش نسیه و نقد/نسیه اقدام شود.

ضمنا در صورتیکه فروشنده در نقش حق‌العملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید، فروش انجام شده به عنوان فروش حق‌العمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق‌العمکار می‏شود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب‌های فروش حق‌العمل‌کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع‌تر به آنها اقدام شود.

جدول (ه) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بابت چیست؟

جدول »ه« به جداول اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده، برای دوره زمستان 1402 اضافه گردیده تا مودیان بتوانند پرداخت مالیات صورتحساب‌های الکترونیکی صادره که دارای ایراد هستند را تا مدت زمان اعلام شده توسط سازمان، به تعویق بیندازند و در ادامه با صدور و تایید صورتحساب‌های ارجاعی(‌صورتحساب ابطالی، صورتحساب اصلاحی، صورتحساب برگشت از فروش) برای صورتحساب‌های مشکل دار(صورتحسابهای تکراری، صورتحسابهای با مبالغ اشتباه، صورتحسابهای بدون حدمجاز فروش و…) در فصل بهار، آثار مالیاتی این دسته ازصورتحساب‌ها را رفع کنند.

لازم به ذکر است که امکان بخشودگی جرائم ماده(37) و بند ب ماده(36) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره زمستان 1402 در خصوص اشتباهات مودیان‌ که شامل مصادیق عنوان شده در جدول( ه) است را فراهم کرده است.

امضای دیجیتال چیست؟

یک رشته عددی که به روش پیچیده‌ای از متن یک سند استخراج و پس از رمزگذاری با کلید خصوصی صاحب سند، به اصل سند ضمیمه و ارسال می‌شود به گونه‌ای که هر گیرنده اطلاعات بتواند منبع و تمامیت اطلاعات را تشخیص دهد.

دلایل ضرورت به کارگیری امضای دیجیتال در صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی چیست؟

تامین نیازمندی‌های امنیتی جامعیت، احراز هویت و انکارناپذیری در سامانه مودیان.

گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهرسازمانی چیست؟

یک سند الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادر کننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضاء کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولید شده به گونه‌ای که هر شخصی می تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند.

انواع گواهی الکترونیکی قابل قبول در سامانه مودیان چیست؟

· گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال (شخص حقیقی مستقل)

این گواهی برای اشخاص حقیقی جهت امضای اسناد، صورتحساب‌های الکترونیکی و ارسال درخواست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

· گواهی الکترونیکی مهر سازمانی

این گواهی برای اشخاص حقوقی به عنوان مهرسازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال جهت امضای اسناد، صورتحساب‌های الکترونیکی و ارسال درخواست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه تشخیص گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال و مهرسازمانی چیست؟

روی فایل گواهی دوبار کلیک می‌کنیم. سپس در برگه Details فیلد Subject را انتخاب می‌کنیم. به مقدار زیرفیلد CN توجه می‌کنیم. اگر کنار نام صاحب گواهی عبارت [sign] درج شده باشد نشان دهنده گواهی امضای دیجیتال و در صورتی که [stamp] درج شده باشد، گواهی مهرسازمانی است.

سطح اطمینان قابل قبول گواهی الکترونیکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان چیست؟

از میان چهار سطح اطمینانی که مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه برای صدور گواهی‌های الکترونیکی تعریف نموده است سطح 2 یا نقره برای گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان قابل استفاده می باشد. جزییات سطوح اطمینان در سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور در وبسایت اطلاع رسانی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به نشانی www.rca.gov.ir قابل مشاهده می‌باشد.

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه چیست؟

مرکزی است که بر اساس مفاد بند الف از ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی و طی اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور در مورخ 1386/07/30 مجوز ایجاد، امضا، صدور، تعلیق/رفع تعلیق و ابطال گواهی الکترونیکی مراکز صدور گواهی میانی را دریافت کرده است.

مرکز میانی چیست و مراکز میانی فعال در زیرساخت کلید عمومی‌ کشور کدامند؟

مرکز صدور گواهی میانی یا به اختصار مرکز میانی، موجودیتی است که با کسب مجوز از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه وظیفه صدور و مدیریت گواهی‌های الکترونیکی را بر عهده دارد و پیوند بین اطلاعات گواهی را ضمانت می‌نماید. مرکز میانی، گواهی خود را از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه دریافت می‌نماید. در حال حاضر 8 مرکز میانی فعال در کشور وجود دارند که عبارتند از:

جدول 1: مراکز میانی فعال

ردیف

نام مرکز میانی

وبسایت

1

مرکز میانی دولتی عام

https://www.gica.ir/portal

2

مرکز میانی دولتی نفت

.

3

مرکز میانی دولتی بازار سرمایه

http://www.icmca.ir

4

مرکز میانی دولتی سلامت

http://healthca.behdasht.gov.ir

5

مرکز میانی دولتی بانک ملی ایران

https://trust.bmi.ir

6

مرکز میانی خصوصی اعتماد هوشمند

https://ca.smarttrustco.ir

7

مرکز میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر

http://ca.raahbartrust.ir

8

مرکز میانی خصوصی پارس ساین

http://www.parssignca.ir

لیست مراکز میانی، نشانی و سایر اطلاعات تماس این مراکز در وبسایت اطلاع رسانی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به آدرس www.rca.gov.ir قابل مشاهده می‌باشد.

آیا بین مراکز میانی دولتی و خصوصی برای اخذ گواهی الکترونیکی جهت استفاده در سامانه مودیان تفاوتی وجود دارد؟

خیر. تفاوتی وجود ندارد. مودیان می‌توانند گواهی الکترونیکی خود را از کلیه مراکز میانی دارای مجوز از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه اخذ نمایند.

مودیان در کدام یک از روش‌های ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان نیاز به اخذ گواهی الکترونیکی دارند؟

در صورتیکه مودی در کارپوشه سامانه مودیان نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی را یکی از روش‌های

الف- توسط مودی یا

ب- توسط شرکت معتمد / سامانه‌های دولتی – با کلید مودی

انتخاب نماید، نیازمند اخذ گواهی از یکی از مراکز میانی است. جزییات روش‌های ارسال صورتحساب الکترونیکی در اسناد بارگذاری شده در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بخش “پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان” قسمت “آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نرم افزارهای مرتبط” قابل دسترسی می‌‌باشد.

آیا اشخاص حقوقی می‌توانند از گواهی امضای دیجیتال شخصی مدیر عامل یا سایر صاحبان امضای شرکت در سامانه مودیان استفاده نمایند؟

خیر اشخاص حقوقی می‌بایست صرفا از گواهی الکترونیکی مهر سازمانی در سامانه مودیان استفاده نمایند.

آیا مودیان امکان استفاده از گواهی الکترونیکی موجود را جهت استفاده در سامانه مودیان دارند؟

· اشخاص حقوقی: در صورتی که گواهی الکترونیکی مهر سازمانی منطبق با مشخصات ذکر شده در اسناد سامانه مودیان را دارند به شرط رعایت موارد امنیتی مورد نظر مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، می‌توانند از همان گواهی، در سامانه مودیان استفاده نماید. اشخاص حقوقی نمی‌توانند از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال اشخاص حقیقی وابسته، در سامانه مودیان استفاده کنند.

· اشخاص حقیقی: در صورتی که گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال (گواهی شخص حقیقی مستقل) با مشخصات ذکر شده در اسناد سامانه مودیان را دارند به شرط رعایت موارد امنیتی مورد نظر مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، می‌توانند از همان گواهی، در سامانه مودیان استفاده نماید.

آیا کپی برداری از کلید خصوصی مجاز است؟

خیر کپی برداری کلید خصوصی مجاز نیست و مسئولیت حقوقی نگهداری و حفاظت از آن صرفا به عهده مالک گواهی است.

آیا امکان کپی برداری از گواهی الکترونیکی وجود دارد؟

بله کپی برداری و انتشار گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهر سازمانی امکان‌پذیر است.

فرایند کلی دریافت گواهی الکترونیکی از مراکز میانی به چه صورت است؟

به عنوان نمونه فرایند کلی دریافت گواهی الکترونیکی از مرکز میانی دولتی عام به شرح ذیل می‌باشد. (اخذ اطلاعات در مورد فرایند سایر مراکز با مراجعه به سایت مربوطه، امکان پذیر است.)

· توکن سخت افزاری

o ثبت نام در سامانه مرکز میانی عام

o ورود به سامانه از طریق نام کاربری و کلمه عبور دریافت شده در زمان ثبت نام

o ثبت درخواست گواهی الکترونیکی و دریافت کد رهگیری

o تهیه توکن سخت افزاری ارزیابی شده و مورد تأیید مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

o انتخاب نزدیکترین دفتر ثبت نام و مراجعه حضوری جهت احراز هویت و صدور گواهی الکترونیکی

· از طریق CSR (نرم افزاری/HSM)

o ثبت نام در سامانه مرکز میانی عام

o ورود به سامانه از طریق نام کاربری و کلمه عبور دریافت شده در زمان ثبت نام

o ثبت درخواست گواهی الکترونیکی، بارگذاری فایل CSR و دریافت کد رهگیری

o انتخاب نزدیکترین دفتر ثبت نام و مراجعه حضوری جهت احراز هویت و صدور گواهی الکترونیکی

روش‌های نگهداری کلید خصوصی متناظر با گواهی الکترونیکی به چه صورت است؟

· سخت افزاری: توکن سخت افزاری/HSM

· نرم افزاری: نگهداری در سرور/ سیستم

توکن سخت افزاری چیست؟

سخت افزاری از نوع Plug and Play است که از طریق درگاه USB به سیستم رایانه کاربر متصل می‌شود. توکن سخت افزاری دارای تراشه کارت هوشمندی است که الگوریتم‌های رمزگذاری پایه را به صورت onboard پشتیبانی می‌کند و در آن امکان نگهداری چندین گواهی الکترونیکی وجود دارد. توکن های سخت افزاری دارای رمز پیشفرض می باشند که می بایست از محل تهیه توکن سخت افزاری دریافت گردد.

رمز توکن سخت افزاری از کجا بدست می‌آید و چه کاربردی دارد؟

رمز پیشفرض کاربر توکن (User PIN) از طرف شرکت تولید کننده توکن سخت افزاری ایجاد شده و هنگام تهیه توکن به خریدار اعلام می‌‌شود. هنگام اتصال و استفاده از توکن، ورود این رمز توسط کاربر الزامی‌ است. پیشنهاد می‌‌گردد برای جلوگیری از سوء استفاده از توکن، رمز عبور پیش فرض تغییر داده شود. در صورت فراموشی کد pin یا قفل شدن توکن باید با به بخش پشتیبانی و راهنمای شرکت تولید کننده آن مراجعه کرد.

درصورت فراموشی کد pin یا قفل شدن توکن به دلیل ورود کدpin اشتباه چه اقدامی‌ باید انجام داد؟

در صورت فراموشی کد pin یا قفل شدن توکن باید با به بخش پشتیبانی و راهنمای شرکت تولید کننده آن مراجعه کرد.

مودیان از چه نوع توکن سخت افزاری جهت استفاده در سامانه مودیان استفاده کنند؟

مودیان در صورت نیاز به توکن سخت افزاری می‌بایست از توکن‌های مورد تایید مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به آدرس www.rca.gov.ir استفاده نمایند.

آیا کلید خصوصی مورد نیاز برای امضای صورتحساب‌های الکترونیکی از توکن سخت افزاری قابل استخراج است؟

خیر، کلید خصوصی از توکن سخت افزاری قابل استخراج نیست. پایانه فروشگاهی/سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌‌بایست مجهز به قابلیت ارتباط و استفاده از کلید خصوصی موجود در توکن برای امضای صورتحساب‌های الکترونیکی و درخواست‌های ارسالی به سامانه مودیان باشد.

آیا کلید خصوصی مورد نیاز برای امضای صورتحساب‌های الکترونیکی تولید شده به روش CSR (نرم افزاری) قابل استخراج است؟

بله، در این روش کلید خصوصی توسط خود مالک گواهی تولید می‌گردد و مسئولیت حقوقی نگهداری و حفاظت از آن صرفا به عهده مالک گواهی است.

HSM چیست؟

ماژول امن سخت افزاری (Hardware Security Module)، سخت افزاری مخصوص عملیات رمزنگاری است که جهت تولید و نگهداری امن کلیدهای رمزنگاری ساخته شده است. از وظایف HSM می‌توان به تولید و نگهداری امن کلیدهای رمزنگاری، و ارائه سرویس‌های مرتبط با رمزگذاری، رمزگشایی، احراز هویت و امضای دیجیتال اشاره کرد. استفاده از HSM در صورتی توصیه می‌شود که به تعداد بالای امضای صورتحساب‌های الکترونیکی در ثانیه نیاز است.

آیا برای یک مودی حقوقی امکان اخذ چند گواهی الکترونیکی مهر سازمانی از یک یا چند مرکز میانی وجود دارد؟

بله این امکان وجود دارد. اشخاص حقوقی می‌توانند در صورت نیاز برای هر یک از واحدهای سازمانی ذیربط چند گواهی الکترونیکی مهر سازمانی دریافت کنند.

آیا برای یک مودی حقیقی امکان اخذ چند گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال از مراکز میانی وجود دارد؟

در حال حاضر امکان دریافت چند گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال برای شخص حقیقی از یک مرکز میانی وجود ندارد لیکن در صورت نیاز، مودی حقیقی می‌تواند چند گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال را از مراکز میانی مختلف دریافت نماید.

آیا در صورتی که یک مودی حقوقی توکن سخت افزاری مهرسازمانی را در اختیار داشته باشد جهت اتصال به سامانه مودیان نیاز به تهیه مهرسازمانی به روش CSR (نرم افزاری) دارد؟

در صورتی که مودی

· گواهی الکترونیکی توکن سخت افزاری منطبق با مشخصات اسناد سامانه مودیان در اختیار داشته باشد.

· تعداد صورتحساب‌های محدود یا متوسطی داشته باشد.

· دارای پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مجهز به قابلیت ارتباط و استفاده از کلید خصوصی موجود در توکن برای امضای صورتحساب‌های الکترونیکی و درخواست‌های ارسالی به سامانه مودیان باشد.

نیازی به تهیه گواهی دیگری ندارد. در غیر این صورت با توجه به نیاز کسب وکاری و پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی خود، می تواند نسبت به تهیه گواهی الکترونیکی مهر سازمانی به روش CSR (نرم افزاری) اقدام نماید. مسئولیت حقوقی نگهداری و حفاظت از کلید خصوصی در این روش صرفا به عهده مالک گواهی است.

جهت اتصال به سامانه مودیان و ارسال صورتحساب های الکترونیکی، کدام گواهی الکترونیکی (توکن سخت افزاری، ماژول نرم افزاری یا HSM) اخذ و استفاده شود؟

مودی با توجه به نیاز کسب وکاری و قابلیت پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی در ارتباط و استفاده از کلید خصوصی مرتبط با گواهی الکترونیکی یکی از روش های زیر را برای درخواست و دریافت گواهی الکترونیکی انتخاب می‌کند:

· توکن سخت افزاری: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و نظر به اینکه تعداد امضا در ثانیه توکن سخت افزاری حدودا 2 می‌باشد، کسب و کارهای کوچک و متوسط با تعداد صورتحساب محدود یا متوسط، می‌توانند از توکن جهت نگهداری کلید خصوصی و ارسال صورتحساب های الکترونیکی استفاده نمایند. (لازم به ذکر است جهت استفاده از توکن سخت افزاری می بایست پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی قابلیت ارتباط و استفاده از توکن سخت افزاری را داشته باشد.)

· HSM: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و نظر به اینکه تعداد امضا در ثانیه HSM‌های داخلی 250 و بیش از آن می‌باشد، توصیه می‌شود مودیان/شرکت‌های معتمد با تعداد صورتحساب‌های بالا از HSM جهت نگهداری کلید خصوصی و ارسال صورتحساب های الکترونیکی استفاده نمایند تا علاوه بر تأمین امنیت کلید خصوصی، امکان امضای تعداد بیشتری صورتحساب در ثانیه را داشته باشند. شایان ذکر است منعی برای استفاده از HSM برای سایر مودیان وجود ندارد.

· ماژول رمزنگاری نرم افزاری: امکان استفاده از این ماژول برای مودیانی است که به دلایل مختلف امکان استفاده از توکن سخت افزاری یا HSM را ندارند این دسته از مودیان می‌‌توانند با مسئولیت خود از گواهی‌های نرم‌افزاری جهت اتصال به سامانه مودیان و ارسال صورتحساب های الکترونیکی استفاده کرده و کلید خصوصی متناظر با گواهی را در ماژول رمزنگاری نرم‌افزاری نگهداری نمایند.

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه با توجه به ریسک‌های امنیتی مورد اشاره در سند «استاندارد ملی الزامات امنیتی پودمان‌های رمزنگاری زیر ساخت کلید عمومی‌» که در وبسایت مرکز ریشه به نشانی www.rca.gov.ir موجود است، موکدا توصیه می‌کند مالکان گواهی از ماژول‌های رمزنگاری سخت‌افزاری (شامل توکن و HSM) جهت نگهداری کلید خصوصی استفاده نمایند. با این وجود، با توجه به الزامات موجود، امکان نگهداری کلیدهای خصوصی متناظر با گواهی‌های الکترونیکی سطح 2 اطمینان در ماژول‌های رمزنگاری نرم‌افزاری، با مسئولیت مالک گواهی، وجود دارد.

فرایند امضای صورتحساب با استفاده از توکن به چه صورت می‌باشد؟

· مجهز کردن پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به قابلیت ارتباط با توکن و استفاده از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهرسازمانی موجود روی آن

· مراجعه به مرکز میانی مورد نظر و اخذ توکن حاوی گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهر سازمانی

· استخراج کلید عمومی از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهر سازمانی مطابق با راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال/مهرسازمانی که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

· بارگذاری کلید عمومی استخراج شده از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهر سازمانی در کارپوشه مودیان

· اتصال توکن سخت افزاری به پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی

· امضای صورتحساب‌های الکترونیکی و درخواست‌های ارسالی به سامانه مودیان مطابق با سند دستورالعمل نحوه اتصال به سامانه مودیان که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

مودیان چگونه با استفاده از گواهی نرم‌افزاری، صورتحساب‌های الکترونیکی را امضا و به سامانه مودیان ارسال نمایند؟

· تولید کلید خصوصی و فایل درخواست گواهی (CSR) مطابق با دستورالعمل مرکز میانی مورد نظر

· ارسال فایل CSR به مرکز میانی

· دریافت فایل گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهرسازمانی از مرکز میانی

· استخراج کلید عمومی از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهر سازمانی مطابق با راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال/مهرسازمانی که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

· بارگذاری کلید عمومی استخراج شده از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهر سازمانی در کارپوشه مودیان

· وارد کردن کلید خصوصی در پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل شرکت تولید کننده پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی

· امضای صورتحساب‌های الکترونیکی و درخواست‌های ارسالی به سامانه مودیان مطابق با سند دستورالعمل نحوه اتصال به سامانه مودیان که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده است.