۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

نرم افزار موبایل

 • ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی
 • امکان مشاهده لیست صورتحساب های ارسالی
 • امکان مشاهده لیست صورتحساب های قابل ارجاع بصورت مجزا از لیست کلی
 • امکان مشاهده تعداد صورتحساب ارسالی و جمع ریالی کلی و پیغام ها در میز کار
 • امکان مشاهده لیست صورتحساب های موقت
 • امکان انجام عملیات ارجاعی (اصلاح، ابطال و برگشت از فروش)
 • افزودن و گروه بندی شناسه کالا / خدمات
 • افزودن و گروه بندی مشتریان
 • امکان دریافت گزارشات به صورت تفکیکی و تجمیعی
 • امکان ایجاد کاربر با سطوح دسترسی متفاوت
 • امکان مدیریت شناسه های یکتای حافظه مالیاتی
 • امکان ثبت درخواست پشتیبانی و در صورت لزوم ثبت شکایات
 • امکان تغییر رمز عبور ورود به سامانه
 • مطابق با آخرین الزامات اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی