۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

تامین کنندگان

  • ثبت و صدور صورتحساب از طریق تامین کننده (نرم افزار‌های مالی/ حسابداری)
  • جمع‌آوری، ارسال و نگهداری صورتحساب‌ها توسط وثوق
  • ارائه گزارشات تجمیعی از صورتحساب‌های ارسال شده
  • مطابق با آخرین الزامات اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی