۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

وب سرویس (API)

  • امکان ثبت، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق وب سرویس وثوق
  • جمع آوری ارسال و نگهداری صورتحساب ها توسط وثوق
  • ارائه گزارشات تجمیعی از صورتحساب‌های ارسال شده
  • مطابق با آخرین الزامات اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی