۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

تکالیف مودیان غیرمشمول فراخوان های ارزش افزوده در سامانه مودیان

اطلاعیه شماره 19 سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با تکالیف مودیان غیرمشمول فراخوان های ارزش افزوده در سامانه مودیان به شرح زیر است:

با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ 1402/10/01 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نشده اند به استحضار می رساند؛ مودیان فوق الذکر، وفق ماده 4 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.irبا نرخ صفر استفاده نمایند.