۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

رئیس هیأت مدیره

علی اژدری

 

نائب ریس هیات مدیره

بهاره منصور صادقی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

خسرو سرپیری