۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

چندرسانه : ویدیو آموزشی برای افراد حقیقی

اطلاعیه شماره دو:
شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی
اطلاعیه شماره سه:
نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیک
اطلاعیه شماره چهار:
نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
اطلاعیه شماره پنج:
انواع صورتحساب الکترونیکی
اطلاعیه شماره ششم:
انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی
اطلاعیه شماره هفتم:
موضوع صورتحساب الکترونیکی
اطلاعیه شماره هشتم:
مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
اطلاعیه شماره نهم:
مراحل کلی واکنش به صورتحساب
اطلاعیه شماره دهم:
مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان