۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

شعب وثوق

وثوق شمال غرب​ شعبه کرج

مدیر شعبه

آقای احمد شهیدی
۰۹۱۰۸۳۰۱۹۶۸

آدرس

کرج بلوار آیت ا... طالقانی شمالی پلاک ۶۲۰ برج دورا طبقه هفتم واحد ۷۰۲

کد پستی

۳۱۴۳۹۹۳۴۲۰

تلفن شعبه

۰۲۶-۳۴۹۹۰۱۱۹

وثوق شرق شعبه مشهد

مدیر شعبه

آقای مهدی ایرانمنش
۰۹۱۰۸۳۰۱۹۷۲

آدرس

خیابان پاسداران مجتمع فیروزه شرق طبقه دوم واحد ۲۱۱۵

کد پستی

۹۱۳۷۸-۴۴۰۷۰

تلفن شعبه

۰۵۱۱-۳۸۳۸۵۲۱۷