۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

کد پستی
۱۵۷۶۶-۳۴۳۳۴

آدرس:
خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید مفتّح شمالی، خیابان محمد علی نقدی، پلاک ۳۶

شماره تماس
۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

نمابر
۰۲۱-۸۸۵۰۹۷۸۴

رایانامه
info@evtsp.com