۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به 21 روز

با توجه به درخواست‌های واصله از برخی اشخاص حقوقی و حقیقی، مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای انجام تکالیف مقرر در قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به سیاست‌های کلان سازمان برای بهره‏مندی کلیه مودیان از مشوق‏ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با پیگیری های انجام شده از طریق کارگروه راهبری سامانه مودیان، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان تا اطلاع ثانوی به 21 روز افزایش می‌یابد.