۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

مشمولین ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 به سامانه مودیان از ابتدای سال 1403

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال (18 میلیارد تومان) برسد، از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مودیان می ‌باشند.

   با عنایت به اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه ‏های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد می ‏باشد، لذا مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد، از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مودیان می ‌باشند.