۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 از تاریخ 1403/04/01

پیرو اطلاعیه شماره 24 در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 و با عنایت به نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن، چنانچه فروش هر مودی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد می‌‏باشد. بنابراین مؤدیانی که فروش آنها تا پایان زمستان سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد، از ابتدای تیرماه سال 1403 (01/04/1403) مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 و ثبت آن در سامانه مودیان می‌‌باشند.