۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی با الگوی شماره 2 (فروش ارز)

با عنایت به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص چگونگی صدور صحیح صورتحساب­های الکترونیکی با الگوی شماره 2 (الگوی ارز) به استحضار می­رساند؛ براساس قواعد مندرج در “سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی“، ضروری است هنگام صدور صورتحساب نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

  1. برای فروش ارز به صورت اسکناس برای هر نوع  ارز(دلار، یورو،…)، می‌بایستصرفا در یک ردیف  وبا شناسه(عمومی یا اختصاصی) خدمت فروش ارز به صورت اسکناس” در صورتحساب الکترونیکی ثبت شود.
  2. برای فروش ارز به صورت حواله برای هر نوع  ارز (دلار، یورو،…)، می­بایستدر یک ردیف  شناسه(عمومی یا اختصاصی)  خدمت فروش ارز به صورت حواله و در ردیف‌های بعدی کارمزدهای مربوطه با شناسه‌های(عمومی یا اختصاصی) حق‌العمل ارزی فروش ارز به صورت حواله وحق‌العمل ریالی فروش ارز به صورت حوالهدر صورتحساب الکترونیکی ثبت گردد.
  3. در صدور صورتحساب  الکترونیکی ارز (الگوی 2) می‌بایست از شناسه­های مرتبط با خدمات فروش ارز که در سامانه دریافت شناسه کالا/خدمت به نشانی stuffid.tax.gov.ir  بارگذاری گردیده، استفاده گردد.
  4. نرخ برابری ارز با ریال، نرخ فروش ارز بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان صدور صورتحساب الکترونیکی می­باشد.
  5. مقدار فیلد تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/کارمزد فروش ارز”،به ازای یک واحد فروش ارز محاسبه و در صورتحساب الکترونیکی ثبت ­شود.
  6. مبلغ کل کالا/خدمت در صورتحساب از محاسبه مجموع “مبلغ قبل از تخفیف” (مبلغ ارز فروخته شده به ریال)، “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده”، “مبلغ سایر مالیات و عوارض” و همچنین “مبلغ سایر وجوه قانونی” به دست می‌آید.

Os = Es + Ks + Ks2 + Ks3

os : مبلغ کل کالا/خدمت؛

Es : مبلغ قبل از تخفیف؛

Ks : مبلغ مالیات بر ارزش افزوده؛

Ks2 : مبلغ سایر مالیات و عوارض؛

Ks3 : مبلغ سایر وجوه قانونی.

  1. مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/کارمزد فروش ارزدرمیزان ارزمی‌باشد.
  2. تمامی مبالغ مندرج در صورتحساب‏های الکترونیکی برای همه انواع الگوها از جمله الگوی فروش ارز  بر حسب ریال محاسبه و درج گردد.