۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

طلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید دوره بهار 1403

با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهارنامه پیش‌فرض ارزش‌افزوده دوره اول سال 1403 را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا  ثبت در سامانه مودیان، خریداران محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره‌مندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:

  • با توجه به مهلت 21 روزه صدور تا ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه مودیان دیرتر صورت گیرد،  مودی دیرتر می‌تواند نسبت به تکمیل و مسترد نمودن اظهارنامه اقدام نماید؛ لذا ترغیب فروشنده جهت تسریع در ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، امری ضروری است.
  • تأیید صورتحساب‏های درج شده در کارپوشه خریدار، باعث می‌شود تا اعتبار این صورتحساب‌های الکترونیکی برای ایشان ‌با رعایت ماده 9 قانون پایانه‏های فروشگاهی وسامانه مودیان، مورد تایید بوده و قابل رسیدگی قرار نگیرد. بدیهی است، صورتحساب‏های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
  • در صورتی‏که خریدار حداکثر تا تاریخ 21/05/1403 نسبت به صورتحساب درج شده در کارپوشه خود واکنش نشان ندهد، صورتحساب به صورت سیستمی تایید می‏گردد. در صورت تأیید صورتحساب‏هایی با شرایط نسیه/نقد و نسیه، صرفاً بخش نقد به عنوان اعتبار برای خریدار لحاظ خواهد شد؛ لذا ضروری است خریدار جهت بهره‏مندی از اعتبار واقعی در دوره بهار 1403، نسبت به رد صورتحساب‏هایی که  نسیه بودن آن مورد تایید نمی‏باشد، اقدام نماید.
  • به منظور کسب اطمینان از اعمال آثار مالیاتی مربوط به تمامی صورت‌حساب‌های الکترونیکی دوره بهار در اظهارنامه دوره‌ی جاری، لازم است که فروشندگان نسبت به ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۳ اقدام نمایند. با توجه به فرصت ۳۰ روزه برای خریداران جهت واکنش به صورت‌حساب‌های درج‌شده در کارپوشه‌ی آنها، تمامی صورت‌حساب‌هایی که اعمال آثار مالیاتی آنها متأثر از واکنش خریدار است، تا تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۳ تعیین و تکلیف شده و آثار مالیاتی تمامی صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره در دوره بهار، پس از این تاریخ در فرم اظهارنامه لحاظ خواهد شد.