۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه‏ های  فروشگاهی  و  سامانه مودیان، به استحضار می رساند؛ بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 6  قانون  موصوف و با عنایت به لایحه  تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه­ های فروشگاهی  و سامانه مودیان که در جلسه مورخ  26/04/1402  به تصویب  نمایندگان  محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان می‏باشد، نحوه محاسبه حد مجاز اولیه و افزایش آن بشرح ذیل محاسبه و در سامانه اعمال می‏گردد:

محاسبه حد مجاز اولیه:

  1. یک روز قبل از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده از طریق سرویس‏های مرتبط فراخوان می‏گردد.
  2. با عنایت به ماده 9 لایحه تسهیل، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، 5 برابر فروش موصوف به عنوان حد  مجاز اولیه در کارپوشه مودی قابل نمایش خواهد بود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، 5 برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می ‏شود.
  3. برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهایی که فاقد سابقه مالیاتی باشند و مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده لیکن این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه  موضوع  ماده (101) قانون مالیات‏های مستقیم باشد؛ 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی نمایش داده می ‏شود.

درخواست افزایش حد مجاز:

  1. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز تعیین گردیده برای کلیه مودیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی  صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی ‏گیرد.
  2. تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز در فرآیند ماده 6 در سامانه مودیان پیش ‏بینی گردیده است. لیکن تا پیاده‏ سازی کامل این بخش در کارپوشه، شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی براخطار پرشدن حد مجاز و یا در خواست  افزایش سقف مورد نظرضمن اخذ مدارک و مستندات اقدامات به شرح ذیل را ملحوظ نمایند:

الف) در خواست رفع اخطار پیام پرشدن حد مجاز و عدم تخصیص اعتبار، صرفا از طریق شخص صادرکننده صورتحساب  الکترونیکی (فروشنده کالا/خدمات ) مطرح گردد نه از سوی  خریدار.  خریدار در صورت مواجه  شدن  با پیام مورد اشاره در زمان  واکنش  به  صورتحساب ، در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورتحساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده  6 ،  می ‏توانند  نسبت به رد  صورتحساب اقدام نماید . فروشنده پس از  افزایش  حد مجاز ،  در ابتدا می  بایست  صورتحساب  رد شده  توسط  خریدار  را   ابطال  نمودهو سپس نسبت به صدور صورتحساب جدید(دارای اعتبار مالیاتی) اقدام نماید.

ب)  فروش مشمول مالیات ابرازی دوره مشابه سال قبل مودی و مالیات  پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن  بررسی گردد و در صورت داشتن بدهی، ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی  صورت پذیرد  تا مودی از سقف حد مجاز تعیین شده در قانون برخوردار گردد.

ج)  سپس در صورت رعایت بند (ب) اطلاعیه و در خواست افزایش حد مجاز ، می بایست درخواست  مکتوب مودی مبنی  بر ابراز  فروش بیشتر از سقف  تعیین شده از مودی اخذ و با توجه به فعالیت مودی ، با اعمال نرخ ارزش افزوده  (ماده 7 و ماده 26 قانون  دائمی ارزش افزوده ) بر فروش درخواست شده ، اقدامات متناسب با  پرداخت ( صدور شناسه پرداخت ) ، ترتیب  پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت پذیرد.

د) نتیجه اقدامات بند( ج ) به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوری‏های  مالیاتی ارسال گردد تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز در کارپوشه مودی انجام پذیرد.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان،فرآیند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه با ثبت درخواست مودی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.