۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی

نظر به سؤالات و مکاتبات متعدد مؤدیان و ادارات کل در رابطه با تغییر وضعیت کارپوشه مؤدیان به غیر مجاز موقت وغیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی و نحوه فعالسازی مجدد آن به استحضار می رساند؛

انجام هرگونه تغییرات در سامانه ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی ) توسط مؤدی منجر به تغییر وضعیت کارپوشه مؤدی به غیر مجاز موقت و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی آن پرونده می شود.

کارپوشه در وضعیت غیر مجاز موقت و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال :

با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مؤدی ، پرونده مالیاتی مؤدی از مرحله نهایی و تایید شده (گام 4) خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات (گام  3) شده در نتیجه کارپوشه مؤدی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر مجاز موقت تغییر می‌نماید . همچنین  تمامی  شناسه  یکتاهای  حافظه  مالیاتی  غیرفعال و امکان دریافت و بارگذاری صورتحساب فروش در سامانه مؤدیان برای کارپوشه آن پرونده وجود نخواهد داشت.

فعالسازی مجدد کارپوشه و شناسه یکتای حافظه مالیاتی:

با تکمیل و تأیید نهایی اطلاعات ویرایش شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی،پرونده مالیاتی مربوطه در کارپوشه سامانه مؤدیان فعال شده و مؤدی می­تواند با ورود به کارپوشه مجدداً شناسه یکتای حافظه مالیاتی درخواست و دریافت نماید.  لازم به ذکر است،  با درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط مؤدی، شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال قبلی مجدداً فعال خواهد شد.