۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

فراهم شدن امکان استعلام شناسه کالا متناظر با GTIN و ایرانکد و فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا

مودیان محترم مالیاتی، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی  با  شناسه ایرانکد و شناسه GTIN  از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس  https://portal.gs1-ir.org//home/servicesفراهم گردیده است. لازم به ذکر است، فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا با شناسه GTIN و استعلام دسته ای شناسه کالا”   نیز در آدرس فوق‏ الذکر قابل دسترس می باشد.