۰۲۱-۵۷۳۹۴۰۰۰

ساعت کاری: 8 الی 16

اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت Pending در هنگام ارسال صورتحساب

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای  ، اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت Pending  در هنگام  ارسال  صورتحساب را تشریح کرد.

در اطلاعیه شماره 15 سازمان امور مالیاتی کشور، اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت Pending در هنگام ارسال صورتحساب به شرح زیر ارایه شده است:

نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل دررابطه با ارسال صورتحساب الکترونیکی و جلوگیری از درج تکراری صورتحساب در کارپوشه مودیان، ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1. در صورتی که پس از ارسال صورتحساب الکترونیکی، وضعیت صورتحساب ارسالی Pending (درحال بررسی) باشد، مودی از ارسال مجدد آن    صورتحساب خودداری نموده و منتظر مشخص شدن وضعیت نهایی صورتحساب در سامانه باشد.

    • چنانچه وضعیت صورتحساب به Failed (ناموفق و دارای خطا) تغییر یابد، ضمن برطرف کردن خطای موجود، می ­بایست نسبت به ارسال مجدد صورتحساب اقدام گردد.

    • در صورتی که وضعیت صورتحساب الکترونیکی Success (موفق) باشد صورتحساب در کارپوشه قابل مشاهده بوده و نیاز به ارسال مجدد نمی ‏باشد.

    2. در برخی موارد وضعیت Pending صورتحساب الکترونیکی ارسالی، به دلیل عدم به روز رسانی پایانه ‏فروشگاهی مودیان (نرم افزارهای واسط و …) می ‏باشد، لذا می ‏بایست جهت برطرف شدن مشکل، نرم افزار مربوطه به روز رسانی گردد. ضمنا،ممکن است به دلیل عدم استعلام مجدد،وضعیت صورتحساب همچنان وضعیت در پایانه ‏فروشگاهی مودی به­ صورت pending نمایش داده ‏شود در صورتیکه وضعیت آن صورتحساب در سامانه مودیان به Success  یا Failed  تغییر پیدا کرده باشد، لذا لازم است مجددا استعلام شود.